Kongsberg Digital og Agder Energi inngår partnerskap og starter pilotprosjekt | Agder Energi

Kongsberg Digital og Agder Energi inngår partnerskap og starter pilotprosjekt

Kongsberg Digital og Agder Energi inngår et nytt partnerskap. Blant annet skal selskapene utforske bruken av digital tvilling-teknologi for vannkraftverk og -systemer.

Kongsberg Digital og Agder Energi skal sammen utforske bruken av digital tvilling-teknologi for vannkraftverk og -systemer. Animasjon: Bigwig AS.

Digitalisering i industrien handler om å øke innsikt og samhandling på tvers av enheter og systemer, optimalisere produksjon og senke risiko knyttet til ustabile variabler, som vær. Digital tvilling-teknologi brukes blant annet i olje og gass og maritim sektor, men har ikke tidligere blitt anvendt innen vannkraft. Nå skal Agder Energi og Kongsberg Digital se på mulighetene for å utnytte teknologien i en av Norges viktigste næringer. 

- Gjennom samarbeidet med Kongsberg Digital vil Agder Energi bli i stand til å drifte vannkraftverk på en enda bedre måte. Dette er et naturlig, nytt steg på veien for Agder Energi for å ta i bruk ny, smart teknologi for å skape verdier av vår vannkraft, sier konserndirektør for fellesoperasjoner i Agder Energi, Frank Håland.

Første steg i samarbeidet fokuseres rundt bruken av digitaliseringsløsninger som gir Agder Energi en langt bedre måte å forutse vedlikeholdsbehov i selskapets kraftverk. Dette muliggjør raskere beslutninger og høyere grad av autonomi, noe som vil bidra til å sikre en ytterligere optimal tilgjengelighet av vannkraften, også i fremtiden. Konkret settes det nå i gang et pilotprosjekt på en av Agder Energi sine kraftstasjoner.

- Kongsberg Digital har lang erfaring med å tilby våre tjenester innen prediktivt vedlikehold til et bredt spekter av bransjer. Vi ser frem til at vår kompetanse blir tatt i bruk i en så stor og viktig norsk næring som vannkraften, sier konsernsjef i Kongsberg Digital, Hege Skryseth. 

Selskapene i prosjektet vil benytte Kongsberg Gruppens digitale økosystem Kognifai som plattform for drifts- og planleggingsapplikasjoner.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Kommunikasjon, Harald Vengen. Telefon 90 67 27 17.