Kompetanse for fremtiden | Agder Energi

Kompetanse for fremtiden

Trainee Hanne Wigemyr i konsernets HR/HMS avdeling skal gi innspill til hvordan AE sikrer rett kompetanse i fremtiden. For å få førstehånds kunnskap om kraftbransjen, møtte hun Roar Heimdal på Rygene kraftstasjon.

Roar Heimdal viste Hanne Wigemyr rundt i Rygene kraftverk. Her inspiserer de innsiden av turbinen.

Roar Heimdal er faggruppeansvarlig i mobilt team i AE Vannkraft og arbeider med den pågående revisjonen av Rygene. Rygene ligger nederst i Nidelva og har vært i drift siden 1978. Den omfattende revisjonen innebærer at stasjonen er ute av drift. Derfor var den godt egnet for en som gjerne ville "høyt og lavt" for å lære mest mulig både om kraftproduksjon og om arbeidet med å drifte og vedlikeholde kraftmaskiner.

Sammen med forretningsområdene
- Som trainee ser jeg på hvordan ansatte i AE lærer på arbeidsplassen, og hvordan vi kan rigge organisasjonen for å være rustet til å møte fremtidens utfordringer gjennom kompetanse. Kraftbransjen er i endring, og i HR jobber vi sammen med forretningsområdene for å få kunnskap om hva slags kompetanse som trengs for fremtiden. Roar har solid erfaring og gjennom samtalen under omvisningen fikk jeg godt innblikk i hvordan arbeidshverdagen for konsernets fagfolk kan se ut, sier Hanne Wigemyr.

Arbeidslivspedagog
Hanne var spesielt opptatt av hvordan forholdene var tilrettelagt for å utføre arbeidet på best mulig måte. Videre hvordan samarbeidet fungerer mellom AEs egne folk og de innleide fra ulike virksomheter som er engasjert for revisjonen. Hun ville også vite om grader av handlefrihet og mulighet til selv å påvirke måten jobben gjøres på.

Utfyller hverandre
Heimdal, som er med på sin andre revisjon på Rygene, fortalte også om hvordan mobilt team arbeider og hvordan medarbeiderne har ulike kompetanseområder som gjør at de utfyller hverandre for å gjøre en best mulig jobb.

- Selv om selve Rygene på mange måter er den samme som da den ble satt i drift for nærmere førti år siden, skjer det stadig en utvikling i utstyret omkring. Blant annet bidrar nye hydrauliske og elektroniske funksjoner til kontinuerlig forbedring, og det er viktig at vi har rett kompetanse for å få effekt av endringene, sier han.

Mikroskopiske marginer
- Jeg fikk innblikk i kompleksiteten i arbeidet og hvor nøyaktig arbeidet må gjøres med marginer på noen få hundredels millimeter for at det til syvende og sist skal fungere, sier Wigemyr.

 Det er lett å bli overveldet av dimensjonene innerst i vannveien mot turbinen. Fra venstre Roar Heimdal, Hanne Wigemyr og Kirsti Lie.

 

Fakta
Hanne Wigemyr er en av fire traineer i AE som følger opplegget til Trainee Sør. Hun har mastergrad i arbeidslivspedagogikk. Faget omfatter organisasjonsutvikling, innovasjon, ledelse, gruppesammensetning og hvordan mennesket lærer.