Komfortløsning vinner fram | Agder Energi

Komfortløsning for oppvarming vinner fram

For bygg med lavt energibehov til oppvarming, har AE Varme utviklet et nytt system som utvider bruken av varmt tappevann.

Enkel løsning. - Vi utnytter det varme tappevannet flere ganger, sier Rolf Julin. Her med pilotmodellen som har vært brukt under testing av det nye systemet.

- Med nye energikrav for bygg, gjelder det å utnytte mulighetene. Det er spennende å utvikle noe som gir et pluss til vår virksomhet. Vi ser muligheter for å være med og sette en standard for varme i nye bygg i Norge, sier Rolf Julin, teknisk sjef i AE Varme.

Raskt synkende
Næringsbygg og boliger med fjernvarme har tradisjonelt hatt to uavhengige rørsystemer for henholdsvis oppvarming og varmtvann – "tappevann" blant innvidde. Etter hvert som lavenergiboliger og passivhus vinner frem, er energibehovet til oppvarming raskt synkende.

Halverer rørmengden
- Vi mente det kunne la seg gjøre å fjerne rørsystemet som går til gulvvarme og radiatorer, og la tappevannet ta seg av oppvarmingen også. Det får vi til ved å koble en liten varmeveksler på tappevannet i leilighetens VVS-skap. Slik tar vi greit ut 2-3 kilowatt, som i en vanlig leilighet dekker behovet for gulvvarme på badet - og i oppholdsrommene, sier Julin.

Nyvinningen forenkler forarbeidet, halverer rørmengden og kutter kostnader. Etter hvert som slike løsninger industrialiseres, blir det rimeligere også for utbygger – og for forbruker.

Nybrottsarbeid
Utviklingen innebærer at AE Varme beveger seg helt inn til sluttbrukeren, et område selskapet har forventninger til at skal innebære nye  muligheter. Oppvaskmaskin og vaskemaskin tilkoblet varmtvann  er allerede utprøvd i et pilotprosjektet med positivt  resultatet.

- Brukerne er fornøyde og stolte av å ha ny løsning i huset. Dette er første gang en slik løsning er utprøvd i Norge, sier Julin.

Aksept etter hvert
Løsningen virker intuitiv, men det har vært en del omveier for å få til dels konservative aktører innen eiendom og VVS til å tenke nytt.

- Nå er vi imidlertid diskusjonspartnere for store regionale utbyggere som Kruse Smith og Ugland når det gjelder å utvikle fremtidens varmesystemer, sier han.

Årets Byggepris
Det første anlegget ble installert i Agderbyggs prosjekt Kuholmsveien 35 i Kristiansand og fikk Årets Byggepris 2015. Juryen omtaler det som et "innovativt fjernvarmeprosjekt". Snart er også installasjonsarbeidet i gang i det høyt profilerte nybygget Q42 på hjørnet av Dronningens gate og Elvegata i Kristiansand.  For øvrig bare noen titalls rørlengder fra det tidligere KEV-bygget der Rolf i 1999 var med på å dra i gang det som senere skulle bli AEs fjernvarmevirksomhet.

Fra pilot til storskala
- Veien har til dels blitt til underveis. Vi skjønte tidlig at man kommer lenger med handling enn med konsulentrapporter og utredninger, sier Julin og viser stolt fram den enkle pilotmodellen for det oppvarmingssystemet. Under en testkjøring på et laboratorium i Grimstad med 65 grader på tappevannet og 0,02 liter per sekund ga anlegget 3 kilowatt effekt til oppvarming.  ENOVA har gitt støtte til dette.

I byggeprosjektet Q42 skal den nye komfortløsningen installeres i 69 moderne leiligheter.

Samarbeid
Nyvinningen er ikke blitt til i et vakum.  Rolf snakker varmt om å samarbeide med tilknyttede bransjer. Det nye lokale varmeskapet i hver leilighet er krumtappen i tappevannsprosjektet. Skapet er videreutviklet til praktisk bruk i bygg av LK Systems i samarbeid med AE Varme. Installasjonene i Q42 er et trekantsamarbeid mellom LK Systems, Moi Rør og AE Varme. 

Markedsdrevet
- Aksepten løsningen er i ferd med å få, viser at fjernvarme er kommet for å bli. Det gjelder bare å følge med i markedet og lytte til kunden slik at vi kan utnytte forretningsmessige muligheter. For øyeblikket vurderer vi nye og enklere målere. Kanskje er tiden også inne til å tenke nytt rundt markedskanaler, tenker fjernvarmeveteranen høyt.

Gode samarbeidspartnerne. Fra venstre: Kåre Henning
Åsly, daglig leder Moi Rør; Rolf Julin, teknisk sjef AE Varme og Vidar
Naustvoll,  distriktssjef sør LK Systems.

Profilert prosjekt. I byggeprosjektet Q42 på hjørnet av Dronningens gate og
Elvegata i Kristiansand skal den nye komfortløsningen installeres i 69 moderne
leiligheter. Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS.