Kollektivt krafttak i Agder Energi | Agder Energi

Kollektivt krafttak i Agder Energi

Agder Energis ansatte er bevisste klimautfordringene, og klare til å ta et krafttak for klima.

Illustrasjon

- Jeg kjøper ikke elektronikk, klær og lignende før det er nødvendig, det vil si at de er utslitt eller ikke virker ikke lenger», skriver en av våre kolleger i internundersøkelsen som ble gjennomført i januar.

Dette er bare ett eksempel på at motivasjonen er høy i Agder Energi for å ta ansvar for klimautfordringen. Det mangler nemlig ikke på metoder for å redusere sitt personlige klimaavtrykk. På hjemmebane forteller folk at de forsøker ikke å kaste mat, de sykler til jobben, går over til elbil og handler kvalitet fremfor kvantitet.

Mens 31 prosent svarer at de er bekymret for klimaendringene, svarer hele 78 prosent at de i noen eller i stor grad er villige til å endre vaner og forbruksmønster for å bidra til et bedre klima.

Kjent krafttak
Over 80 prosent svarer i undersøkelsen at de er kjent med innholdet i Agder Energis Krafttak for klima, som startet etter en utfordring fra ZERO: Kutte ned på bilkjøring, flyreiser og konsum av rødt kjøtt.

Agder Energi er allerede en svært klimavennlig bedrift, i egenskap av å produsere mer enn 7 TWh med fornybar energi i året. Her ligger Agder Energis største bidrag til kampen mot klimautfordringen:

- Det viktigste vi kan gjøre er å fremme mer fornybar energi, og bidra til at fornybar erstatter fossil energi, skriver en annen i undersøkelsen.

Krafttak på hjemmebane
Men klimautfordringen krever at man tar ansvar på flere nivåer. Gjennom å inspirere andre gjennom egne handlinger viser Agder Energis ansatte at de også tar et personlig ansvar for å redusere sitt klimaavtrykk.

59 prosent av de spurte sier de allerede har iverksatt ENØK-tiltak hjemme, mens over halvparten også forsøker å redusere sin bilkjøring. I undersøkelsen trakk også svært mange frem mulighetene verktøy som Lync gir til å redusere reising i arbeidstiden.

Krafttak for klima er et fellesprosjekt for hele organisasjonen, noe flere også påpekte i internundersøkelsen:

- AE-medarbeidere på alle nivå kan bidra gjennom mer effektiv bruk av teknologi og andre virkemidler. Effektprogrammet kan utvikle metoder og rutiner som setter fokus på energieffektivisering og miljøtiltak.