Klimapartnere | Agder Energi

Synliggjør det grønne skiftet

Som medlem i Klimapartnere Agder ønsker Agder Energi å bidra til økt klimafokus og å synliggjøre det grønne skiftet.

Nylig ble avtalen mellom Agder Energi og Klimapartnere Agder underskrevet av t.v. Torstein T. Ekern (prosjektleder Klimpartnere Agder) og Unni Farestveit (direktør Samfunnskontakt). Foto: Mette Mari Wigstøl

Jeg er glad for at hele Agder Energi-konsernet nå er medlem i Klimapartnere fordi de er Sørlandets kraftleverandør og et tungt lokomotiv for landsdelen, sier Torstein Thorsen Ekern, prosjektleder i Klimapartnere Agder.

14. oktober ble Agder Energi medlem av Klimapartnere Agder.

Klimaspørsmål i fokus
Unni Farestveit, direktør Samfunnskontakt i Agder Energi mener innmeldingen i Klimapartnere er en naturlig utvikling i konsernets arbeid med å fokusere på klimaspørsmål.

- Med Krafttak for klima tok vi et viktig første skritt mot å bli en mer miljøbevisst bedrift. Derfor føles det nå naturlig å ta skrittet fullt ut ved å bli miljøsertifisert og en Klimapartner, sier hun.

Klimapartnere Agder ble etablert i 2009 og er et samarbeid med offentlige og private virksomheter som alle jobber frem mot lavslutslippssamfunn, samt et bedre fokus på klimaspørsmål. Nå omfatter samarbeidsnettverket 41 partnerbedrifter som tilsammen har rundt 22 000 ansatte. 

- Klimaendringene er utfordrende, men med samarbeid blir mulighetene synlige. Nå som Agder Energi er medlem i nettverket vil vi fremme alt konsernet gjør innen grønn næringsutvikling, sier Ekern.

Tydelig posisjon i det grønne skiftet
Unni og Torstein er enige om at samarbeidet er en viktig kanal ut til samfunnet.

- Det synliggjør vårt arbeid på klimasiden og  vi tar en tydelig posisjon i det grønne skiftet, sier Farestveit.

Hun mener innmeldingen er sentral for å bygge omdømme og en fin kanal for å dele erfaringer og å lære av andre bedrifter.

– Samarbeidet vil føre til at vi kan motivere og stimulere hverandre, og å synliggjøre det grønne skiftet i praksis, mener Ekern.

Unni Farestveit håper Klimapartnere Agder kan fungere som  sparringspartner til blant annet Arendalsuka.

- Sammen kan vi løfte hverandre, avslutter hun.