Arendalsuka 2022 - velkommen til våre arrangementer 

Klart for strandliv på Evje

I forbindelse med at Agder Energi Vannkraft bygger Fennefoss kraftverk på Evje, er den offentlige badeplassen Furuly betydelig oppgradert.

Med litt høyere temperaturer både i luften og i vannet er det nok ikke så lenge før stranden yrer av liv.
Med litt høyere temperaturer både i luften og i vannet er det nok ikke så lenge før stranden yrer av liv.

IMG_0938 kopi.jpg- Vi er godt fornøyd med resultatet. Strandområdet fremstår penere enn noen gang. Opprydningen har gjort det trygt å bade her for store og små. Samarbeidet med Agder Energi er tett og godt. Nå er vi spente på fullføringen av grøntområdet rundt selve kraftverket. Dette blir et flott løft for bygda, sier ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes kommune.

Han deltok på befaringen og signerte på overtakelsesdokumentene da Agder Energi Vannkraft ferdigstilte oppgraderingen av badeplassen, som ligger nær Evje sentrum. 

Ren energi fra nytt kraftverk

Agder Energi Vannkraft bygger nytt kraftverk som skal utnytte fallet i Fennefossen. Når kraftverket står ferdig i 2023 vil det produsere ren, fornybar energi til rundt 3 000 boliger.

Oppgraderingen av Furuly badeplass er en del av utbyggingsavtalen mellom Agder Energi Vannkraft og kommunen.

Ny sand og opprenskning

Den nye dammen som bygges i Fennefossen medfører at vannstanden i området heves, og for å bevare badeplassen som et attraktivt friluftsområde ble det avtalt flere tiltak.

Lars Gunnar Jansen.jpg- Vi har lagt ut ny sand på stranda og har rensket godt opp i selve «badebassenget» for å få fjernet mye organisk materiale som lå der. Vi har også utbedret og hevet moloen ved badeplassen, sier Lars Gunnar Jansen, prosjektleder i Agder Energi Vannkraft.

Det er lagt ut til sammen rundt 1 750 kubikkmeter ny sand, som er fordelt både på Furuly badeplass og på Odden Campings område langs elva.

På campingplassens del av badeplassen er det også lagt ut jord og sådd plen.

Attraktivt grøntområde

Fennefoss kraftverk bygges på et område som var preget av tidligere gruvedrift og nikkelproduksjon, hvor det blant annet var store slagghauger.

Agder Energi Vannkraft har sikret mye av restene etter nikkelproduksjonen og legger vekt på at området rundt kraftverket skal bli et attraktivt, offentlig tilgjengelig grøntområde. 

Les mer om Fennefoss kraftverk