Klar for tunge løft | Agder Energi

Klar for 200 tonn tunge løft

Maskinsalkranen på Iveland 2 skal kunne løfte inntil 200 tonn.

Så tom er maskinsalen før montering av utstyr starter.

Kranen ble montert i løpet av en ukes tid i mars. Den er et viktig arbeidsredskap når kraftstasjonen skal bygges opp inne i fjellet etter at alle utsprengt steinmasse er fjernet.

Første løfteoppgave blir i forbindelse med forskaling og støping i bunnen av kraftstasjonen hvor blant annet tilløpsrør og "sugerør" (utløp) skal monteres. De 150 tonn tunge ståldelene kom sjøveien fra Tyrkia og er nå transportert til Iveland.

Det tyngste løftet får en totalvekt i overkant av 170 tonn.

 

Kraftstasjonen skal etter planen stå ferdig i juni 2016.