Kjølig dykk | Agder Energi

Kjølig dykk

- Det er kaldt, men helt OK, sier dykker Dag Tobiassen i Sørlandsdykk i det han lukker tørrdrakten på vei ned i Otra. Han skal inspisere vannledningene som kjøler sommervarme næringslokaler.

Sikkerhetsrutiner. Dykker Dag Tobiassen fra Sørlandsdykk på vei ned i dypet, mens kollega Knut Tvedt holder sikringstauet. Harald Ravnevand Nilsen fra AE Varme sørger for at alle rutiner blir fulgt.

- Agder Energi Varme er midt i et sesongskifte der fokus endres fra fjernvarme til fjernkjøling, forteller driftssjef Svein Rypestøl.

Selskapet leverer kjøling til kunder i Kristiansand sentrum og Arendal. Nylig ble det foretatt inspeksjon av rørledningen som fører kaldt vann langs bunnen av Otra til pumpestasjonen på Kjøita og videre opp til Sørlandet sykehus. På Kjøita er blant annet Kraftsenteret en stor kunde for kjøling.

- Vi legger vekt på å utføre mest mulig av vedlikeholdsarbeidet både på varmeanlegg og kjøling med interne krefter. Men arbeidsdykking er en av de profesjonene vi der vi leier inn kompetanse fra eksterne leverandører. Vi har avtale med Sørlandsdykk AS, som i tillegg til dykkerkompetanse har en faglig bakgrunn som gjør dem velegnet til å vurdere tiltak ved eventuelle feil, sier Harald Ravnevand Nilsen.

Steinfylte "madrasser"
Rørene på bunnen av Otra holdes på plass av betonglodd og "madrasser" fylt med stein. I løpet av vinteren er det stor bevegelse i vannet, og det er derfor viktig å forsikre seg om at det ikke har oppstått skader på rørledningen eller at madrassene har forskjøvet seg.

Dagens oppdrag ble utført grunnere enn ti meter, og dermed kan dykkerne holde på så lenge de vil. Vannet holder rundt 6 grader. Kamera sikrer dokumentasjon av tilstanden på rørledningen. Det er til enhver tid radiokontakt mellom den som dykker og dykker nummer to som oppholder seg i båten. Tauforbindelse gir ytterligere sikkerhet.

Tre bøtter kamskjell
En undervannsinspeksjon innebærer også rensing for alger og annen tilvekst.

- Både blåskjell og kamskjell later til å trives ved inntakene våre på grunnere vann. Sist vi tømte sila på Tangen hadde vi tre bøtter med kamskjell. De var riktignok tomme, men ville uansett blitt regnet som avfall, ler Harald.  

Fagfolk. Harald Ravnevand Nilsen (t.h.) er godt fornøyd med arbeidet som utføres av dykkerne Dag Tobiassen (t.v.) og Knut Tvedt.

 

Dykking pågår. Aluminiumbåten til Sørlandsdykk blir liten i midten av Otra der
vannledningen ligger på bunnen.