Kaldt nok? | Agder Energi

Kaldt nok?

Kristiansand kommune planlegger ny bydel på Lund. Samtidig kartlegger AE Varme muligheten for å levere fjernkjøling der, basert på kaldt dypt vann fra Marviksbukta.

Oddbjørn Hansson gjør seg klar til å legge ut instrumentet som skal måle temperaturen på bunnen av Marviksbukta. Mulig kunde Sør Arena i bakgrunnen.

- Vi er avhengig av stabilt kjølig vann over lengre perioder for å kunne tilby en god kjøletjeneste. Derfor har vi siden i vår målt temperaturen på 80 meters dyp rundt 100 meter fra land, forteller Svein Rypestøl, driftssjef i AE Varme.

Sammen med kollegene Harald Ravnevand Nilsen og Oddbjørn Hansson er han på vei ut for å plassere instrumentet som måler temperaturen hver halvtime døgnet rundt. Etter to uker tas instrumentet opp og tømmes for data som danner grunnlag for temperaturkurver.

August viktigst
Data fra hele perioden vil danne grunnlag for videre utvikling av prosjektet. Havtemperaturen i august er mest interessant, for da er kjølebehovet som regel størst. Temperaturen på kjølevann fra nåværende hovedinntak på 150 meters dyp i Østre Havn er normalt 8 grader.

Spennende prosjekt
Poenget med å hente vann fra Marviksbukta, er nærheten til den nye bydelen på Lund. Her kommer det etter hvert store næringsarealer med både varme- og kjølebehov.

Sør Arena er fjernvarmekunde i dag, men produserer kjøling selv.

- Der ligger det opplagt en forretningsmulighet, sier Svein. Han forteller med glød om hvor spennende og interessant det er å utvikle slike prosjekter sammen med gode kolleger i AE Varme.

Lønnsomhet
- Vi ønsker kortest mulig vei fra kulderessursen fram til kundene for å få god lønnsomhet i prosjektet. Alternativet hadde vært å koble oss på anlegget som leverer kjøling til andre deler av byen, men det blir store avstander og dyre anlegg, forteller Svein i båten på vei ut til målepunktet.

Harald holder godt øye med Oddbjørn i den lille gummibåten, mens Svein finner det nøyaktige sjøsettingsstedet. Kartet på iPhonen viser at det er 80 meters dyp. Her er en terskel på utsiden så det dannes et basseng på bunnen.

Trafikkert område
- La gå, sier Svein og Oddbjørn slipper spesialinstrumentet med tilpasset dregg ned på bunnen.

Deretter forankres utstyret med en line på bunnen inn til land. Den enklere løsningen med en flytebøye er forkastet på grunn av stor nyttetrafikk i området og risiko for at noen i vanvare kan rive med seg dyrt utstyr.

 

 

Svein Rypestøl og Harald Ravnevand Nilsen i følgebåten, mens kollega Oddbjørn Hansson forbereder slipp av måleutstyret i bakgrunnen.