Kald årskontroll i Bjørgåni | Agder Energi

Kald årskontroll i Bjørgåni

- Det er en fin opplevelse å komme ut i naturen, sier Jørgen Sundsvold i Agder Energi Kraftforvaltning idet han vader ut i den iskalde Bjørgåni i Valle kommune.

Målepunktet. Også den fysiske målestaven som viser vannstanden skal kontrolleres. På bunnen midt i elva ligger en trykksensor som foretar kontinuerlig måling av vannstrømmen.

Etter at Sikker Jobb Analyse i samarbeid med kollega Knut Høgevold fra Driftssentralen er utført, steger Jørgen ut i Bjørgåni der vannet etter hvert rekker ham godt opp på brystet.

Bjørgåni er et uregulert sidefelt til Otra og vi befinner oss på 570 meters høyde på det media senere omtalte som den kaldeste sommerdagen i manns minne.

Oppdraget er årlig kontrollmåling av vannføring pålagt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Kontrollmålingen skal verifisere de automatiske avlesningene som kontinuerlig overføres til Driftssentralen på Brokke.

Sikrer datakvalitet
Bjørgåni er ett av rundt 150 målepunkter for vannstand og vannføring som Agder Energi har ansvaret for. De fleste er knyttet opp mot egne regulerings- eller produksjonsanlegg, og er input til modellene som inngår i beslutningsgrunnlaget til de som styrer produksjonen. Manuelle kontrollmålinger bidrar til å sikre datakvaliteten.

- Kontrollmålingene gjennomføres årlig og gir grunnlag for god forvaltning av så vel vannkraftressurser som miljøet i vassdragene. Samtidig gir det trygghet for at Agder Energi overholder kravene til minstevannføring, sier Jørgen. Selv foretar han rundt 15 kontrollmålinger i året. Knut Høgevold fra driftsentralen gjennomfører kontrollene for vannstandsregistreringene i magasiner.

De største elvene krever mer spesialutstyr og målingene gjennomføres av NVE på oppdrag fra Agder Energi. (Ca 35 settes bort til NVE)

Lydsignaler
Jørgen vader gjennom strømmen og over på motsatt side av elva. Her festes trinser og tau som brukes til å trekke en liten farkost med avanserte måleinstrumenter fram og tilbake over elva.

- Vi bruker lydsignaler til å måle dybden og lage en profil av elvebunnen. Samtidig måler vi vannhastigheten på flere dybder flere steder over elva. Da kan vi regne ut vannmengden som renner forbi. Resultatet sammenligner vi med en standardkurve for målestasjonen. Flom og andre forhold kan endre elveleiet slik at vannføringen endres over tid, men i dette tilfellet var resultatene tett opp mot det vi forventet, sier Jørgen.

Viktig ressurs
Kontrollmålingene gjennomføres fra våren og ut gjennom høsten.

- Jeg gleder meg til denne oppgaven hele vinteren. Det er en fin opplevelse å komme ut i naturen og samtidig føle at jeg utfører en jobb som er betydningsfull for at vi tar godt vare på viktige vannressurser, sier Jørgen.

 

 

Sommerdag? Verken regn eller sludd syntes å virke inn på innsatslysten til Jørgen og Knut.