Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

På jakt etter vippepunktene på vei mot lavere utslipp

I en ny scenariorapport har Thema Consulting sett på hva som skal til for å oppnå de europeiske målene om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Kraftsystemet i Europa står overfor en drastisk omlegging i løpet av de neste 30 årene, og ambisjonene vil kreve betydelig elektrifisering og en omfattende utbygging av havvind. Det vil også påvirke norsk fornybarnæring, viser rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Agder Energi.

Fra venstre: Ingunn Svegården, VP Emerging Regions, New Energy Solutions i Equinor,  Jon Evang, fagsjef for energi i Zero,   Gry Johanne Åmodt, leder strategienheten Global Drivers i Statkraft og Steffen Syvertsen, konsernsjef Agder Energi samlet før webinaret og lanseringen startet.
Fra venstre: Ingunn Svegården, VP Emerging Regions, New Energy Solutions i Equinor, Jon Evang, fagsjef for energi i Zero, Gry Johanne Åmodt, leder strategienheten Global Drivers i Statkraft og Steffen Syvertsen, konsernsjef Agder Energi samlet før webinaret og lanseringen startet.

Marius Holm Rennesund, partner i Thema Consulting har ledet arbeidet med rapporten, og peker på at ambisjonene om en europeisk grønn giv (European Green Deal) vil medføre ny politikk og regulering for å fremskynde avkarboniseringen av den europeiske økonomien.

Vi kommer til å se vippepunkt
Vi står overfor en omlegging av energisystemet, der vippepunkter vil oppstå. Slike vippepunkter kan for det første medføre et behov for nye former for fleksibilitet eller energilagring fordi kraftproduksjon basert på vind og sol er uregulerbar. Det vil også kunne oppstå et behov for transport når eksisterende og planlagt infrastruktur ikke kan håndtere behovet for å transportere energi fra produksjonsstedet til forbrukspunktet, sier han.

Rennesund løfter frem hydrogenteknologi som et viktig bidrag til å løse disse utfordringene.

- Hydrogen kan tilby verdifull fleksibilitet i et karbonnøytralt kraftsystem, sier han og peker på at dersom et velfungerende marked utvikles, kan hydrogen bidra til å frakte energi fra overskuddsområder til underskuddsområder.

Reneste kraftsystemet i Europa

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, mener rapporten gir verdifull kunnskap om utviklingen av det europeiske kraftsystemet fremover. Med nær tilknytning til det europeiske energisystemet, vil også norsk fornybarnæring bli sterkt påvirket av hvilke valg de europeiske landene tar.

Gjennom den regulerbare norske vannkraften bidrar allerede norsk fornybarnæring til at vi har det reneste kraftsystemet i Europa. Den fleksibiliteten som stor, regulerbar vannkraft gir vil bare bli viktigere når resten av Europa skal bygge ut mye ny uregulerbar kraft for å skape et utslippsfritt kraftsystem. Samtidig trengs nye former for fleksibilitet, som for eksempel hydrogenteknologi og batterier. Agder Energi ønsker å bidra til utviklingen også på disse feltene, sier Syvertsen.

Rapporten lagt frem
Scenariorapporten ble lagt frem under et webinar tirsdag 9. juni, der energimarkedseksperter fra ulike deler av energibransjen delte sine perspektiver på utviklingen. Hele webinaret kan sees her.

Rapporten kan lastes ned her.

webinar bilde 1.jpg

Fra venstre: Marius Holm Rennesund (THEMA), Steffen Syvertsen (Agder Energi), Gry Johanne Åmodt (Statkraft), Ingunn Svegården (Equinor), Jon Evang (Zero), og Bendik Solum Whist (Energi Norge).