Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Ja til midlertidig avvik

Agder Energi Vannkraft skal gjennomføre naturvitenskapelige undersøkelser i Mandalselva for blant annet å legge bedre til rette for utvandrende smolt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor gitt tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Laudal kraftverk.

Illustrasjonsbilde: Merking av smolt.
Illustrasjonsbilde: Merking av smolt.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning har i samarbeid med Agder Energi Vannkraft utviklet prosjektet «Miljødesign i Mandalselva». Prosjektet har som mål at «det årlige tapet i lakseproduksjon etter vannkraftreguleringen i Mandalselva skal reduseres til et minimum, samtidig som kraftproduksjonen på lakseførende strekning opprettholdes eller økes».

For å kunne gjennomføre de foreslåtte endringene har Agder Energi Vannkraft søkt NVE om tillatelse til å fravike gjeldende manøvreringsreglement for Laudal kraftstasjon.

NVE har gitt tillatelse for perioden 15. april 2021 til 15. april 2026, og tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Les mer om prosjektet «Miljødesign i Mandalselva» her.

Se også Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglement Laudal Kraftverk.pdf