Iveland sykkelsti | Agder Energi

Tryggere for myke trafikanter på Iveland

Det er blitt tryggere forhold for myke trafikanter på Iveland etter at ordfører Gro-Anita Mykjåland onsdag åpnet nærmere to kilometer ny gang- og sykkelvei på Skaiå.

Barn fra Iveland skole og barnehagen på Skaiå sørget for god stemning ved åpning av det nye anlegget. Foto: Henrik Finseth

- Vi har fått et flott veianlegg som gir vesentlig bedre trafikksikkerhet for kommunens innbyggere, ikke minst for våre myke trafikanter i et område med stor trafikk til og fra barnehagen, sa Mykjåland. Hun takket alle som har bidratt til gjennomføringen, og nevnte spesielt de berørte grunneiernes positive holdning.

Også utbedret vei
Den nye gang- og sykkelveien er en del av samarbeidsavtalen mellom Iveland kommune og Agder Energi i forbindelse med utbyggingen av Iveland 2 kraftverk. Anlegget går langs fylkesvei 403 nordover fra Skaiå. I tillegg er det foretatt vesentlig utbedring av fylkesvei 295 fra Skaiå mot Kattefoss og avkjøringen til Iveland kraftstasjon.

Ny bru
Fylkesvei 295,  som på folkemunne hittil har gått under navnet Ormen Lange, er rettet ut og veien er blitt vesentlig mer oversiktlig. Også her er det bygd gang- og sykkelvei, samt snuplass for buss og ny parkeringsplass ved barnehagen på Skaiå. Det er også bygget ny bru over Frøysåna, noe som sikrer enklere og tryggere adkomst for boligene på nordsiden av elva.

Nødvendig oppgradering
- En oppgradering av veinettet var nødvendig av hensyn til anleggstrafikken. Samtidig måtte vi legge til rette for at andre kan ferdes trygt langs veien i anleggsperioden. Vi har hele tiden samarbeidet svært godt med Iveland kommune og Statens vegvesen, opplyser prosjektleder Geir Konsmo i Agder Energi.