Iveland 2 tar form | Agder Energi

Iveland 2 tar form

Arbeidet med Agder Energis nye kraftverk Iveland 2 er i full gang. Fra våren 2016 vil det nye anlegget kunne levere strøm tilsvarende forbruket til 7 500 eneboliger. Iveland 2 bygges inne i fjellet like ved siden av den gamle kraftstasjonen fra 1955. En to kilometer lang tunnel bringer vannet fra Dalanekilen, øst for det gamle inntaket ved Gåseflådammen.

Til venstre for Gåseflådammen pågår boring i forbindelse med sikring av minstevannføring. Her vil det ble etablert et mikrokraftverk. Foto: Kjell Inge Søreide

Inntaket i Dalanekilen med kanaliseringsarbeidet i bakgrunnen.

 

 

 

                       

Kanalisering i Dalanekilen med sikte på å sikre god vannstrømming fram til inntaket.

 

 

Inntaket i Dalanekilen.

 

 

Portalbygget ved tunnelåpningen til Iveland 2 i midten av bildet er i hovedsak ferdigstilt utvendig. Til venstre for åpningen ligger transformatorbygget som her er dekket av forskalinger. Spuntene foran utløpet skal fjernes om kort tid.