Iveland 2 imponerte | Agder Energi

Iveland 2 kraftverk imponerte kommunestyret

- Allerede et år før kraftverket er ferdig, ser vi konturene av noe flott. Det viser at Agder Energi tenker helhet og ikke bare produksjon, sier Gro-Anita Mykjåland, ordfører i Iveland.

Iveland kommunestyre på utsiden av det nye kraftverket.

Ordføreren og deler av kommunestyret var nylig på befaring på Iveland 2 som skal stå ferdig sommeren 2016. Etter utvidelsen vil kraftverket i Otravassdraget totalt levere 500 GWh, tilsvarende årsforbruket til 25 000 eneboliger.

Unikt
- Vi føler at Iveland kommune er med på noe unikt i nasjonal sammenheng, ettersom det ikke bygges ut mye ny vannkraft i denne størrelsen, sier ordføreren.

- Når det i tillegg blir en veldig flott helhet som vi skal leve med, er det ekstra gøy. Vi ser hvordan veier er ryddet og steinmurer anlagt allerede nå. Her har gode krefter hos Agder Energi, hos entreprenørene og kommunen sammen fått til mye bra gjennom god planlegging og utførelse, sier Mykjåland.

Hensyn til naboer
Kraftverket bygges midt i et levende bygdesamfunn og Agder Energi har lagt stor vekt på å avveie forhold som berører naboer og andre som er blitt berørt.

- Tatt i betraktning nærheten til naboer som boliger og barnehage har dette gått over all forventning. Generelt har innbyggerne i kommunen ikke merket så mye til arbeidet, sier Gro-Anita Mykjåland.

 

 

Ordfører Gro-Anita Mykjåland i samtale med HMS-sjef Frank Johannessen.