Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Inviterer til Energy Transition Summit i Kristiansand

I en omskiftelig og stadig mer kompleks verden og energibransje – der tiden er knapp for å løse både energiforsyningen og klimautfordringene – er det viktigere enn noen gang å møtes for å diskutere både utviklingstrekk og løsninger.

Dette blir hovedtema på den internasjonale energikonferansen «Energy Transition Summit» som Agder Energi, Arctic Securities og IEA arranger i Kilden i Kristiansand 3. og 4. mai 2022.

Konferansen samler ledende internasjonale og norske toppledere, eksperter, investorer og politikere. Blant toppaktørene på talerlista er Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap), Dr. Fath Birol, administrerende direktør i IEA og Chris Archer, Global Head of the Energy Transition i Green Investment Group, en av verdens største finansaktører innen fornybarindustrien. Sammen med en rekke andre profilerte aktører fra inn- og utland vil de gi svar på hva som kreves for å klare omstillingen fra fossile til fornybare energikilder og et mer bærekraftig samfunn.

Internasjonal møteplass

- Vi ønsker at dette skal bli en internasjonal møteplass for gode refleksjoner og kunnskapsdeling knyttet til energiomstilling og klimautfordringene. I tillegg vil vi selvfølgelig belyse og diskutere hva krigen i Ukraina og Europas nye grønne- og energisikkerhetspolitiske agenda betyr, sier Kristin A. Dale, konserndirektør i Agder Energi.

Agder Energi arrangerer konferansen sammen med investeringsbanken Arctic Securities og GOTcp, en del av innovasjonsnettverket til Det Internasjonale Energibyrået (IEA).

IEA organiserer en rekke industrialiserte land og er verdens ledende energimyndighet.

Bærekraftige, fornybare energiløsninger

De siste årene har de energipolitiske utfordringene som følger av klimaendringer, stått sentralt i IEAs virksomhet. IEA har i dag en global lederrolle i arbeidet med å utvikle bærekraftige løsninger som kan sikre verden stabil energiforsyning til en fornuftig pris.

Temaet for konferansen i Kristiansand er «The New Energy Economy». I løpet av to dager vil konferansen utforske fornybare energiløsninger, og hvordan de kan bidra til en raskere omstilling til et fornybart samfunn.

Målet er å tette gapet mellom prat og handling. Ansvaret verdens investormiljøer har for å drive fram den industrielle utviklingen, blir diskutert. Deltakerne vil også bli presentert for flere selskaper og teknologiske nyvinninger som kommer til å spille en viktig rolle i omstillingen til grønne energikilder allerede i dette tiåret.