Intensjonsavtale for Åseral Nord-prosjektet | Agder Energi

Intensjonsavtale for Åseral Nord-prosjektet

Agder Energi Vannkraft og Arbeidsfellesskapet Risa - Implenia vil inngå en intensjonsavtale for Åseral Nord-prosjektet i Vest-Agder.

Foto: Agder Energi/Anders Martinsen

Intensjonsavtalen skal sikre fremdriften og gjøre entreprenøren i stand til å starte arbeidet tidlig i 2018. Avtalen innebærer at entreprenøren kan utføre nødvendige forberedende arbeider som riggetablering, klargjøring av maskiner og utstyr til tunnelarbeidet.


Intensjonsavtalen tar forbehold om en positiv investeringsbeslutning i konsernstyret i Agder Energi onsdag 20.desember. Eventuell kontraktinngåelse vil bli gjort i etterkant av styrets behandling.

 

Åseral Nord-prosjektet omfatter bygging av ny dam Langevatn og rehabilitering av 7,2 kilometer tunnel fra dam Langevatn og sørover.