Informasjon til leverandører om fusjonen 

Innsikt for fremtiden

I sommer har fire studenter jobbet med en særdeles spennende oppgave for konsernet. De har sett på hvordan mulighetene er for produksjon av halvledere på Agder!

En fornøyd gjeng har levert sluttrapport. Fra venstre Andrea Austjord Vik (master i Energi og Miljø v/NTNU), Martin T. Ramsdal (master i Energi v/ UiB), Silje Bue (master i økonomi/administrasjon v/ NHH) og Farishta Asadi (master i INDØK v/ UiA).
En fornøyd gjeng har levert sluttrapport. Fra venstre Andrea Austjord Vik (master i Energi og Miljø v/NTNU), Martin T. Ramsdal (master i Energi v/ UiB), Silje Bue (master i økonomi/administrasjon v/ NHH) og Farishta Asadi (master i INDØK v/ UiA).

De fire studentene kjente ikke hverandre da de startet i juni, og alle har ulike bakgrunner. Felles for dem var at de var i gang med sine masterstudier. Du kan LESE MER om dem her.

Lønnsom vekst i en fornybar fremtid

Årets oppgave er den tredje i rekken der vi utforsker muligheten for å bygge industri på Sørlandet hvor vi tar kraften i bruk. For to år siden så vi på batteri og i fjor på hydrogen. Felles for alle oppgavene er behovet for nett, kraft og at det er bærekraftig.

Oppgaven studentene fikk er reell nok. Den skal forhåpentlig gi oss noen gode svar sier prosjekteier Svein Are Folgerø, som er konserndirektør Fornyelse i Agder Energi.

Studentene sier selv at de har lært veldig mye.

- Det har vært en intens periode, og prosjektet har vært utrolig lærerikt å jobbe med. Ingen av oss kunne mye om halvledere da vi startet i juni, forteller Farishta Asadi.

Mange spørsmål må besvares

  • Er det praktisk mulig?
  • Vil det være økonomi i det?
  • Finnes det mange internasjonale aktører?
  • Hvor får vi tak i råstoff?
  • Hvordan sikrer vi bærekraft i et sånt prosjekt?
  • Hvor mye energi kreves i produksjonen?
  • Hvilke mulige samarbeidspartnere finnes?

Dette er bare noen av mange spørsmål som har dukket opp i løpet av sommeren, og mange av disse ble berørt da studentene presenterte sin sluttrapport nylig.

- Vi har hatt 8 lærerike uker, forteller Farishta Asadi.

Og fortsetter:

- Og det har vært veldig spennende å se på muligheten for nye industrielle satsninger på Sørlandet.

Fornøyd oppdragsgiver

- Studentene har gjort en fremragende jobb! Dette er «ukjent land» for mange av oss i AE. Deres arbeid har gitt oss økt kunnskap og bidratt til større forståelse om temaet, sier Svein Are Folgerø fornøyd.

Og legger til:

- Dette kan være et godt konsept hvis vi treffer på de rette partnerne på veien.

svein are og tittel.png