INNOVASJON MÅ PRIORITERES | Agder Energi

Innovasjon må prioriteres

For å lykkes med målet om en fullelektrisk region, må det tilrettelegges for innovasjon i næringslivet. Administrerende direktør for Næringsforeningen i Kristiansandregionen, Geir Jørgensen, mener elektrifiseringen gir nye og spennende muligheter for virksomheter i Agder.

Arkivfoto: Shutterstock

I publikasjonen "Elektriske Agder mot 2030" ønsker vi å vise hvordan noen av våre samarbeidspartnere jobber, tenker og videreutvikler Agder som norges første fullelektriske region. Les rapporten her . Rapporten ble utgitt under Arendalsuka 2019.

Elektrifiseringen av Agder krever nytenkningog innovasjon. Administrerendedirektør i Næringsforeningen, GeirJ ørgensen, etterlyser flere støtteordningerøremerketelektrifiseringen av samfunnet.

– Vi må ha programmer med formål om å løse elektrifiseringen, for eksempel fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Dette er en viktig del av arbeidet for å løse klimautfordringen, sier han.


Ønsker styrket virkemiddelapparat

Jørgensen påpeker at elektrifiseringen handler om langt mer enn elbiler. Det må tilrettelegges for nyskaping og utvikling i næringslivet. Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra fornybar vannkraft i Agder. Det gjør Agder til en viktig energiregion i Europa. Næringslivet må være frempå. – Vi er avhengig av at bedriftene vil og våger. Men hvordan virkemiddelapparatet velger å innrette bruken av sine midler har også betydning. De regionale forskingsfondene bør rette tildelingene sine slik at de støtter opp om den overordnede ambisjonen om Electric Region Agder, sier Jørgensen.


Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Næringsforeningen i Kristiansandregionen i slutten av juni. Da understreket ministeren at regjeringen er i gang med å gjennomgå hele virkemiddelapparatet som virksomheter kan søke støtte fra. Jørgensen er fornøyd med initiativet til ministeren og dialogen i møtet.

– Det er viktig at de tilgjengelige virkemidlene blir bedre kjent og enklere å ta i bruk. Støtteordninger fra Enova, Miljøteknologiprogrammet og Klyngeprogrammet er viktige både for elektrifiseringen og de store næringene i Agder. Departementets gjennomgang av virkemiddelapparatet bør ende med at disse ordningene blir videreført og helst styrket, sier han.


Vekst i Agder

Når fremoverlente bedrifter med spisskompetanse får tilgang til gode støtteordninger, er forutsetningene for å realisere en fullelektrisk region gode. Jørgensen mener næringslivet i Agder kan bruke satsingen på Electric Region Agder til å utvikle egne bedrifter og vokse.


– Gamle grep løser ikke morgendagens utfordringer. Vi må bygge fremtidens energisystem med smarte nett og distribuert kraftproduksjon. Agder kan bli et laboratorium for utprøving av innovative energiløsninger og skape bedrifter som leverer disse til et globalt energimarked, sier han, og fortsetter: – Elektrifiseringen gir muligheter for både eksisterende og helt nye bedrifter. Bedriftene får muligheten til å gå foran og bygge opp kompetanse som andre regioner vil ha behov for senere. Slik kan de ta en markedsposisjon som kan utnyttes kommersielt. Bedre klima er også bra forretning!

Elektrifiseringspotensialet i Kristiansand

Våren 2019 kartla Thema Consulting Group elektrifiseringsgraden i Kristiansand. Det ble gjort ved å bruke en egenutviklet modell, som også kan brukes på andre kommuner og regioner. Kartleggingen viser at Kristiansand har store muligheter for å bli Norges første fulelektriske region.  

Les hele rapporten her.