Imponert over Skjerka prosjekt | Agder Energi

Imponert statsråd på damprosjekt

Befaring ved Skjerkevatn satte punktum for statsråd Tord Liens besøk hos Agder Energi tirsdag denne uken. Der lovet han en avgjørelse på konsesjonen for Åseralsprosjektene i løpet av høsten.

God tone mellom olje- og energiministeren (t.v.), konsernsjef Tom Nysted og konserndirektør Jan T. Tønnessen.

 

Olje- og energiministeren ble transportert med helikopter rett fra kraftverkåpning på Iveland til Skjerkevatn i Åseral. På turen fikk han et overblikk over området hvor Agder Energi har søkt om konsesjoner for ulike utbygginger, kalt Åseralsprosjektene, før han landet på damprosjektet ved Skjerkevatn.

 Etter først å ha stått for den formelle åpningen av Iveland 2, fikk han befaring på damprosjektet i Åseral. Der river Agder Energi fem gamle dammer, bygger to nye steinfyllingsdammer og øker  magasinkapasiteten og dermed fallhøyden og produksjonen i Skjerka kraftverk.

Avgjørelse i høst

 

- Det er gledelig og imponerende å se at Agder Energi bygger ny fornybar energi, og bidrar til å styrke det som er ryggraden i det norske kraftsystemet, nemlig vannkraften. Nå arbeider vi med behandlingen av konsesjonssøknaden for Åseralsprosjektene, og vi skal nok få avklart dette før jul, lovet Tord Lien da han ble utfordret av blant andre Åseral-ordfører Oddmund Ljosland på når en avklaring kan foreligge.

Planlegger i kommunen, Kari Røynlid, serverte et spesialskrevet stev for anledningen. Budskapet i teksten var klart: Kommunen venter utålmodig på et "ja" fra departementet på Agder Energis konsesjonssøknad for Åseral-prosjektene.

Det største på lenge

Store damprosjekter ha vært en sjelden vare i Norge de siste 20 årene. Med konsernsjef Tom Nysted, prosjektleder Tor Åmdal og konserndirektør Jan T. Tønnessen som guider, fikk olje- og energiministeren se hvordan prosjektet skrider frem, blant annet med byggingen av to nye steinfyllingsdammer i hver ende av Skjerkevatn. 1,2 millioner kubikkmeter stein medgår i arbeidet, og dette er således det største damprosjektet i Norge siden Statkraft bygget den store Dam Storglomvatn ved Svartisen rundt midten av 1990-tallet.

Til slutt fikk statsråden selv fyre av en sprengningssalve som frigjorde litt mer steinmasser som går med til dambyggingen.

 

 

  1. Det er solide dimensjoner over damprosjektet som Tord Lien fikk befaring på.
  2. – Jeg tror vi kan love en avklaring om Åseralsprosjektene før jul, svarte Tord Lien da åseralordfører Oddmund Ljosland signaliserte at kommunen er utålmodig.

 

 Statsråden fikk selv fyre av en sprengningssalve som frigjorde litt mer steinmasser som går med til dambyggingen.