Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Hurra for den lille forskjellen!

I Agder Energi er det liten forskjell på hvor mye menn og kvinner er borte fra jobb på grunn av omsorgsansvar. Det er vi veldig glade for, men hvorfor er det sånn?

Arkivfoto: Like muligheter for alle er blant det som gir høy arbeidsglede i Agder Energi.
Arkivfoto: Like muligheter for alle er blant det som gir høy arbeidsglede i Agder Energi.

- Ved at ansatte får full lønn og full opptjening av feriepenger under foreldrepermisjon gir vi et tydelig signal om at vi er en arbeidsplass som ønsker at både menn og kvinner skal ha en omsorgsrolle, sier Ingebjørg Trydal, seniorrådgiver HR.

I Agder Energi er det stor forståelse for at alle ansatte tar omsorgsansvar. Det gjelder både foreldrepermisjon og annet fravær med barn.

- Dette viser at vi har en god kultur for å ta omsorgsansvar, sier Ingebjørg Trydal.

Alle livsfaser er viktige

Agder Energi er et fremtidsrettet konsern og ønsker å legge til rette for arbeidstakere i ulike livsfaser. Blant annet vil både eldre arbeidstakere og ansatte i småbarnsfasen kunne ha behov for tilpassede arbeidsforhold.

- For å kombinere selskapets- og den ansattes behov har vi åpne og alternative arbeidstidssystemer. På den måten kan individuelle ordninger for kortere eller lengre tid bli en realitet, forteller hun.

Mangfold og like muligheter

De ansatte er konsernets viktigste ressurs. 97 % av de fast ansatte i Agder Energi jobber heltid, og de som jobber deltid gjør det blant annet av omsorgsrelaterte årsaker.

- Vi er opptatt av å opprettholde en heltidskultur i konsernet og strekker oss langt for å ivareta behov som oppstår på grunn av omsorgsrelaterte årsaker, sier Trydal. 

Likestilt arbeidsliv

I 2018 ble Agder Energi, som en av de 15 første bedriftene i Norge, sertifisert som en likestilt virksomhet. Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter. Formålet er å gjøre det enklere for virksomhetene å gjøre en aktiv og systematisk innsats for mangfold og likestilling i egen virksomhet. Sertifiseringen setter søkelys på likeverdige muligheter og innflytelse, og økt kunnskap og kompetanse om verdien av mangfold.

- Planen er å bli resertifisert som en likestilt bedrift i løpet av 2021, forteller Ingebjørg Trydal.

Og fortsetter:

- Vi er utrolig stolte av ordningene som gir alle ansatte i Agder Energi de samme mulighetene til å være omsorgspersoner.

ingebjørg heading.jpg

Arkivfoto: Mangfold og like muligheter til alle er et viktig område for at konsernet vårt skal være ledende i å akselerere det grønne skiftet, sier seniorrådgiver HR Ingebjørg Trydal.