Hektisk sluttspurt på Brokke | Agder Energi

Hektisk sluttspurt på Brokke

Hvis alt går etter planen, står den nye Sarvsfossen dam i Bykle kommune i Aust-Agder klar for førstegangsfylling i begynnelsen av april.

Sarvsfossen dam: 20 km nye tunneler og 50 meter høy dam gir 175 GWh i Brokke.

- Det er mye å gjøre på Brokke Nord og Sør-prosjektet om dagen. Det er spesielle prosedyrer som gjelder første gang en dam skal fylles. Det handler om oppfyllingstakten, sier kraftverksdirektør Reidar Ove Mork i Otra Kraft.

Anleggsarbeidene startet i april 2012.

Strøm til 9.000 eneboliger
Med en lengde på 150 meter og høyde på 50 meter, skal dammen øke kraftproduksjonen i Otravassdraget med 175 gigawattimer (GWh). Med utgangspunkt i en gjennomsnittlig enebolig, kan det være nok til å forsyne Grimstad, Lillesand og Tvedestrand med strøm.

- Målet var å bygge på to år og få inn vårflommen i år. Det er ganske heftig det. På det mest hektiske ble det bygget for over 1 million per døgn, og over 260 mann var engasjert i arbeidet, sier Reidar.

Nå pågår siste innspurt på overløpsseksjonene på dammen med støp av brosøyler, montasjearbeider i kraftstasjon og avløpskanal til Botsvatn. Luker og tverslagsporter skal på plass og injiseres før vannet kan slippes på.

- Det er mange parallelle aktiviteter som er avhengig av hverandre og dette krever planlegging i detalj for at alt skal klaffe. Spenningen knytter seg også til hvordan snøsmeltingen i år med mye snø vil forløpe, sier han.

Følger fremdriftsplanen
Dammen bygges som en dobbeltkrum konstruksjon. Damkurvaturen er konstruert slik at dammens anleggsflater mot fjell skal treffe fjellet nitti grader for å få en optimal kraftoverføring. Det er ingen fjellbolter mellom berg og betong, dammens geometriske form og egenvekt gjør at en slik forankring er unødvendig. Den spesielle formen sørger for at kreftene fra vanntrykket overføres til fjellet. Dobbeltkrummingen gjør at det ikke finnes to like overflate-felter på dammen.

Det er andre året med vinterdrift. Til tross for en hektisk periode holdes fremdriftsplanene, men det er ingen tid å miste.


Brokke Sør: Veidekke AS er hovedentreprenør

- Alle tunneler og inntakskonstruksjoner er ferdige.

- Gjennomslag mellom Brokke Sør og eksisterende tunnel fra Farå til Brokke skal gjennomføres 1. april 2014.

- Alle anleggsarbeider overtas juni 2014.

Brokke Nord: Implenia Norge AS er hovedentreprenør

- Alle tunneler og inntakskonstruksjoner er ferdige.

- Start vannfylling dam Sarvsfossen starter 7. april 2014.

- Skarg kraftstasjon skal være klar til våt-test 28. april 2014.

- Alle anleggsarbeider overtas september 2014.


Prosjektet har to egne webkamera. Det ene har fulgt med dambyggingen, det andre har fulgt monteringsarbeidet i Skarg kraftstasjon. I tillegg har prosjektet sin egen facebook-side med hyppige oppdateringer fra prosjektet.