Har kontroll på vannet | Agder Energi

Har kontroll på vannet

- Alt er i sin skjønneste orden. Vannstander måles korrekt og vannføringskurvene vi bruker er gode, sier hydrolog Claudia Weisser i Kraftforvaltning.

Vannføringen måles med et måleinstrument som plasseres i vannstrømmen, eller en liten båt med påmontert måleutstyr. Her kreves nøyaktighet og teknologien har overtatt for øyemålet.

Sammen med kollega Jørgen Sundsvold har hun nylig gjennomført to av de rundt 120 kontrollmålingene avdelingen gjennomfører hvert år.
Kontrollpunktene denne gangen ligger i Audnavassdraget, i nærheten av Tryland kraftstasjon. Det ble gjennomført årskontroll og vannføringsmålinger nedenfor Brådlandsvann, og ved målepunktet for minstevannføring ved Færåsen.
Hydrolog Claudia Weisser på kontrollmåling i Audnavassdraget.
- Målingene skal sikre at vi måler korrekte vannstander og beregner riktig vannføring. Dette er vi pålagt av NVE, sier Weisser.
Overføres til Driftssentralen
- Vi kontrollerte den fastmonterte vannstandsskalaen på elvebredden og sensoren i vannet som registrerer vannstanden. Kontrollmålingen skal verifisere de automatiske avlesningene som kontinuerlig overføres til Driftssentralen på Brokke. Vannstandsmålingen gjør at vi med tabeller for hvert målepunkt kan beregne vannføringen, altså hvor mye vann som renner forbi målestedet hvert sekund, sier Claudia Weisser.
Vannføringen måles med et måleinstrument som plasseres i vannstrømmen, eller en liten båt med påmontert måleutstyr.
Sikrer datakvalitet
Agder Energi har ansvar for rundt 120 målepunkter for vannstand og vannføring. Disse er knyttet opp mot regulerings- eller produksjonsanlegg, og er input til modellene som inngår i beslutningsgrunnlaget for kraftproduksjon.