Har fått konsesjon i Åseral | Agder Energi

Har fått konsesjon i Åseral

Agder Energi Nett har fått konsesjon for å bygge Honna transformatorstasjon og fornye regionalnettlinja som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune.

- Vi er godt fornøyde med å ha fått konsesjonene. Jeg vil gjerne takke senior prosjektleder Anne Tove Sløgedal Løvland som har ført konsesjonssøknaden i pennen. Hun har gjort en kjempejobb med å få konsesjon i ekspressfart, sier Torhild Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.


Styrker strømforsyningen
Prosjektene er viktige for å styrke forsyningssikkerheten og for å kunne knytte ny kraftproduksjon til nettet i Agder. Agder Energi Vannkraft har planer om utbygging av rundt 140 MW ny vannkraft i Åseral, og selskapet HybridTech Skveneheii AS har planer om å bygge rundt 105 MW vindkraft. Det er også søkt om 5 MW småkraft i området

 

av Hanne Liv Refsnes
senior rådgiver kommunikasjon