Informasjon til leverandører om fusjonen 

Grønt innkjøpsvett skal øke konkurransekraften

Agder Energi har signert på de 10 prinsippene for grønt innkjøpsvett som Skift – Næringslivets klimaledere, har tatt initiativ til. Grønne innkjøp gir en positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft.

Da Iveland kraftverk ble bygget i 2015, ble det brukt en sement av typen CEM III/B. Den inneholder store deler granulert råjernsslagg, som er et avfallsprodukt fra jernproduksjon. Agder Energi anslår at denne sementtypen sparte miljøet for ca. 275 tonn CO2 i forhold til tradisjonelle sementer.
Da Iveland kraftverk ble bygget i 2015, ble det brukt en sement av typen CEM III/B. Den inneholder store deler granulert råjernsslagg, som er et avfallsprodukt fra jernproduksjon. Agder Energi anslår at denne sementtypen sparte miljøet for ca. 275 tonn CO2 i forhold til tradisjonelle sementer.

Olav Ausel 512 – Kopi – Kopi kopi.jpg- I Agder Energi kjøper vi årlig varer og tjenester for over 2 milliarder kroner. Vi ønsker å øke både vår egen og våre leverandørers bevissthet om å etterspørre og levere mer bærekraftige varer og tjenester, og har derfor signert på de 10 prinsippene for grønt innkjøpsvett, sier Olav Ausel, innkjøpssjef i Agder Energi.

Agder Energi er en av landets største kraftprodusenter og leverer ren energi for at samfunnet skal fungere. Konsernet har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

- I våre innkjøp ønsker vi å ha et økt fokus på kutt i klimagassutslipp og andre belastninger på ytre miljø, skadefrie anleggsplasser, rettferdig arbeidsliv, bærekraft som evalueringskriteria, og forutsigbarhet knyttet til våre krav mot leverandører. Ved å signere de 10 prinsippene styrkes vårt arbeid på dette området og vi blir med i et nettverk hvor vi kan lære av hverandre, sier Ausel.

Redusere klimafotavtrykket

Jan Atle – Kopi.jpgAgder Energi har definert seks av FNs 17 bærekraftmål som sitt utgangspunkt for arbeid med miljø og bærekraft. Et av dem er mål nummer 12 – «Ansvarlig forbruk og produksjon», som skal bidra til å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Jan Atle Liodden, seniorrådgiver bærekraft i Agder Energi, sier at grønne innkjøp er løftet frem av blant annet EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner og næringslivet som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet videre.

- Fra klimaregnskapet vårt kan vi se at for eksempel innkjøp og bruk av betong til bygging og vedlikehold dammer har en betydelig påvirkning på klimafotavtrykket vårt. Ved å bruke de 10 prinsippene som en veileder tror jeg vi vil bli mer bevisste og ta bedre valg som kan bidra til å akselerere det grønne skiftet ved å velge fremtidsretta løsninger med lavere fotavtrykk på klima, miljø og mennesker, sier Liodden.

Grønn konkurransekraft

Bjørn Kjærand Haugland – Kopi.jpgDe 10 prinsippene for grønt innkjøpsvett er utviklet av Skift - Næringslivets klimaledere. Prinsippene er ment som en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter.

- For å få fart på det grønne skiftet er det viktig at flere stiller krav om klimavennlige løsninger, det fremmer grønn konkurransekraft for norske bedrifter Vi er godt fornøyde med at Agder Energi, som et stort fornybarkonsern, bruker sin innkjøpsposisjon til å stille krav i sine innkjøp, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Fakta Grønne innkjøp

Dette er de 10 prinsippene for grønt innkjøpsvett:

  1. Gjør grønne innkjøp til en del av forretningsstrategien – gode innkjøp er grønne innkjøp.
  2. Sett konkrete, målbare, ambisiøse og realistiske mål for virksomhetens innkjøp.
  3. Invester i organisasjons- og kompetanseutvikling for grønne innkjøp.
  4. Tenk sirkulær økonomi når innkjøp planlegges og gjennomføres.
  5. Sikre at innkjøpsbetingelsene fremmer miljø- og bærekraft i samsvar med virksomhetsstrategien.
  6. Sett av nok tid til å gjøre en grundig behovsanalyse, kartlegge markedet og planlegge anskaffelser.
  7. Jobb sammen med leverandørene og legg til rette for løpende og konstruktiv dialog.
  8. Sett av tilstrekkelig med ressurser til å gjøre innkjøpet grønt.
  9. Følg opp kontrakten og rapporter på miljø og bærekrafteffekter.
  10. Bruk etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger for å etablere god kontroll og kvalitetssikring av det grønne innkjøpet.

Les mer på Grønne innkjøp (gronneinnkjop.no)