Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Grønt batteri for hvem?

I en tid hvor verden rundt oss skal gå over til fornybar energi, får vannkraften en enda større verdi for Norge som energi- og industrinasjon. I siste episode av podkasten Energi og teknologi diskuterer partner i Thema Consulting, Håkon Taule og konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen hvorfor vi nå kan begynne å snakke om vannkraften som et grønt batteri for Norge.

Hør hele samtalen i vår podkast Energi og teknologi. Podkasten er også tilgjengelig i alle vanlige podkastplattformer, som SpotifyApple Podcaster og Acast.

 

Regulerbar vannkraft gir konkurransefortrinn

Håkon Taule har vært sentral i arbeidet med rapporten "Europas mest robuste, fornybare og konkurransedyktige kraftsektor", som er utarbeidet av Thema Consulting på oppdrag fra Agder Energi, Eidsiva Energi, Hafslund E-CO og NTE.

Taule fremhever tre forhold ved kraftsystemet, nemlig at strøm ikke kan lagres, at produksjon og forbruk må skje samtidig, og at det er ledningsbundet.

- Det som er så fantastisk med vannkraften er at vi kan lagre vannet i store magasiner, og vi kan regulere vannkraften slik at balansen mellom produksjon og forbruk kan holdes hele tiden. Det er mye vanskeligere i systemer basert på kull, gass og kjernekraft. Sammen med et sterkt utbygd strømnett, gir det et system som er som er fornybart, sikkert og kostnadseffektivt, sier Håkon Taule.

I tråd med at land verden over tar klimaproblemet på alvor, skal det bygges ut fornybar energi i et enormt omfang. Norges nærmeste handelspartner EU har som ambisjon å nå netto nullutslipp innen 2050, noe som krever en grunnleggende omveltning både når det gjelder produksjon, distribusjon og forbruk av energi i Europa.

Gjennom et system basert på regulerbar vannkraft har Norge allerede løst mange av utfordringene våre europeiske naboer nå står overfor. Det gir Norge en konkurransefordel som kan utnyttes til å skape nye næringer i en fremtid der norsk økonomi i mindre grad kan støtte seg på inntekter fra olje og gass.

Nye muligheter for grønn verdiskaping

Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen peker på at Norge har lange tradisjoner for å bruke vannkraften for å bygge industri, slik Sam Eyde gjorde med etableringen av Norsk Hydro.

- Også i vår tid ligger det en veldig stor mulighet til å bruke den kraften her hos oss til å skape ny industri og nye arbeidsplasser. Det konkurransefortrinnet vi har i form av lave kraftpriser sammenlignet med konkurrentene og et robust og effektivt system, det vil bare øke fremover. Det fortrinnet kan vi bruke til å utvikle ny grønn industri, nye eksportbedrifter, nye verdier for eierne av kraft- og industriselskapene, og ikke minst mange nye arbeidsplasser, sier Syvertsen.

Syvertsen viser til Agder Energi også ønsker å ta en rolle for å utvikle nye grønne verdikjeder. Etableringen av batterifabrikken Morrow i Arendal er et tydelig eksempel på hvordan forutsetningene på Agder er til stede for å etablere ny industri. Konsernet har også inngått et bredt partnerskap med investeringsselskapet HitecVision for å utvikle ny, grønn virksomhet.

Thema-partner Håkon Taule er like entusiastisk når det gjelder hvilke muligheter det norske kraftsystemets forutsetningene gir.

- Når du først har sett disse mulighetene, er det vanskelig å glemme dem igjen. Derfor håper jeg også regjeringen i den nye energimeldingen også ser det bildet vi tegner opp, og så kan vi finne ut nøyaktig hva vi må gjøre for utløse mulighetene i tiden som kommer, sier Taule.

Podkasten er også tilgjengelig i alle vanlige podkastplattformer, som SpotifyApple Podcaster og Acast.

Hele rapporten kan du lese her (pdf).

Se hva konsernsjefene i de fire selskapene bak rapporten skriver i Teknisk Ukeblad.

 

Episode 9: Grønt batteri for hvem?

Den fornybare og regulerbare vannkraften har gitt strøm til folk og industri over hele Norge i over 100 år, og vil bare bli viktigere når samfunnet må omstilles til lavere utslipp. 

Norge har Europas best utbyggede kraftsystem, med de laveste kostnadene og den mest fornybare kraftproduksjonen. Det gir store fordeler når også verden rundt oss skal over på fornybar energi. For mens resten av Europa må investere enorme summer for å skape et nytt kraftsystem som får strømmen frem til forbrukerne, har vi i Norge gjennom den regulerbare vannkraften løst mange av de utfordringene andre land står overfor. 

Partner i Thema Consulting, Håkon Taule, og konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen, diskuterer i denne episoden hvordan den grønne omstillingen byr på nye muligheter for energi- og industrinasjonen Norge. 

Diskusjonen tar utgangspunkt i rapporten "Europas mest robuste, fornybare og konkurransedyktige kraftsektor", som er utarbeidet av Thema Consulting på oppdrag fra Agder Energi, Eidsiva Energi, Hafslund E-CO og NTE. Hele rapporten kan du lese her (pdf).