Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Grønne elektriske muligheter

Norge trenger nye grønne arbeidsplasser og bedrifter etter hvert som olje og gass blir mindre viktig for økonomien. Norsk næringsliv har kompetanse og mulighet til å hevde seg internasjonalt i de nye verdikjedene som oppstår basert på elektrifisering.

Det mener Ivar Valstad. Han har ledet et stort arbeid i regi av NHO som peker på norske konkurransefortrinn som følge av elektrifiseringen. I vår podkast Energi og teknologi møter han Agder Energis Rune Hogga.

 

 

Elektrifisering skaper forretningsmuligheter

Som utgangspunkt for prosjektet Grønne elektriske verdikjeder peker Ivar Valstad på de store utviklingstrekkene internasjonalt. Valstad forteller at den voldsomme veksten knyttet til fornybar energi og elektrifisering har vært et viktig premiss for arbeidet med Grønne elektriske verdikjeder.

- Vi ønsket å posisjonere næringslivet bedre for å ta del i denne veksten, å skape et bedre og mer velfungerende økosystem i Norge for å realisere store, lønnsomme bedrifter i Norge basert på disse sterkt voksende markedene, og å bidra til dialogen med myndighetene om hvilke rammevilkår som er nødvendige, sier Valstad.

For prosjektet har det grunnleggende vært å peke på konkrete forretningsområder der norske bedrifter har reell, internasjonal konkurransekraft.

Seks områder med stort globalt potensial

På bakgrunn av analysen peker seks forretningsområder seg ut som særlig lovende sett med norske øyne, nemlig verdikjeden for batterier, globale fornybaraktører, hydrogen, systemoptimalisering og smart lading, leverandørkjeden for havvind, og elektrifisering av maritim sektor.

- Vi har kommet til at norske bedrifter kan nå et omsetningspotensial på om lag 30 milliarder euro i 2030, og 70 milliarder euro i 2050. Til sammenligning omsetter olje- og gassindustrien for omkring 80 milliarder dollar i dag, der 50 milliarder kommer fra produktsalg og 30 milliarder fra leverandørindustrien.

Han understreker at denne estimerte omsetningen vil gi grunnlag for betydelig flere arbeidsplasser enn det dagens omsetning knyttet til olje og gass gir.

Store synergier

Valstad legger også vekt på at det er betydelige synergier mellom de ulike områdene. Området systemoptimalisering peker seg ut ved at det har særlig positiv effekt på de andre områdene.  

Rune Hogga leder Agder Energis arbeid med å utvikle nye forretningsmodeller basert på teknologi, og deler Valstads betraktninger om betydningen av systemoptimalisering.

- Vi har et fortrinn i Norge, med tanke på det modne kraftsystemet vi har. De utfordringene vi skal løse er universelle. Derfor er de internasjonale mulighetene som ligger her enorme, sier Hogga.

Sammen med samarbeidspartnere arrangerer NHO i vinter en rekke med webinarer om hvert av de nominerte områdene i Grønne elektriske verdikjeder. Webinaret om optimalisering av kraftsystemer ble avholdt 26. november, og kan sees i sin helhet her. Mer informasjon om webinarene, samt hele rapporten, finnes på NHOs nettsider.

 

 

Episode 6: Grønne elektriske muligheter

Hvordan kan norsk næringsliv utnytte mulighetene som den voldsomme veksten i fornybar energi og elektrifisering medfører?  

I denne episoden møter vi Ivar Valstad. Han har ledet arbeidet med Grønne elektriske verdikjeder, som peker på norske konkurransefortrinn i en verden som beveger seg raskt i fornybar og elektrisk retning.

Vi møter også Rune Hogga, som leder Agder Energis arbeid med å utvikle nye forretningsmodeller basert på ny teknologi.