Godkjent og sertifisert! | Agder Energi

Godkjent og sertifisert!

Det var god stemning i Kilden blant spente sertifiseringsdeltagere, som etter dagens seremoni kan smykke seg med å være Norges første sertifiserte likestilte virksomheter.

De 15 første bedriftene i Norge er sertifisert som likestilte virksomheter. Sertifiseringen innebærer at kriteriene for likestilt arbeidsliv er oppfylt. Vurderingen er basert på: forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, livsfase og likelønn. Virksomheten har presentert en handlingsplan med tiltak til forbedring fram til resertifisering og skal fortsette påbegynt arbeid.

 - Jeg er veldig fornøyd med arbeidet som er lagt ned i prosjektet "Likestilt arbeidsliv". Det er en ekstra fjær i hatten for oss på Sørlandet at vi er først ute med å bli sertifisert, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

 

Innstillingen fra sertifiseringsmyndigheten bekrefter at det er mye bra i Agder Energi. Likestilling- og mangfoldsarbeid er forankret i styre og ledelse. Arbeidet med prosjektet har bidratt til en økt bevisstgjøring på tematikken i konsernet.

Allerede i juni starter arbeidet mot resertifisering i 2021.

 

- I det videre arbeid med "Likestilt arbeidsliv" blir det viktig å konkretisere hvordan vi skal jobbe systematisk for å bli enda bedre på likestilling, inkludering og mangfold. Vi har et mål om å øke kvinneandelen i konsernet til 30%, og det er spenstig med tanke på at dagens kvinneandel er ca. 20%, sier Kirsti Lie, HR-rådgiver Agder Energi og prosjektleder for "Likestilt arbeidsliv".

 

Agder Energi er en av de aller første norske virksomheter som blir sertifisert som en "Likestilt virksomhet", og fikk overrakt sitt diplom i en sertifiseringsseremoni i Kilden teater- og konserthus tirsdag. Her er Kirsti Lie (prosjektleder for "Likestilt arbeidsliv" i Agder Energi) og Tom Nysted (konsernsjef) på sertifiseringsseremonien.

 

 Les også:

-          På vei mot et likestilt arbeidsliv

-          Vil øke mangfoldet!

-          Vil bli bedre på likestilling