God fremdrift ved Skjerkevatn | Agder Energi

God fremdrift ved Skjerkevatn

Fremdriften i arbeidet med nye dammer i Skjerkevatn er god, nesten upåvirket av vinteren. Men det kan fort snu.

Anleggsveien og steinbruddet langs Skjerkevatns sørlige bredd kommer til å ligge under vann når dammene er ferdigbygd. Foto: Anders Martinsen

- Arbeidene går etter planen, og det er i høst bygget 3-4 km med veier, sprengt flomløpskanal og ryddet mye vegetasjon.  Riggområdene er ferdig planert, slik at disse står klar til å ta i mot brakkene og verkstedet som etableres til våren. Strøm og fiberforbindelse er også på plass, forteller assisterende prosjektleder Tor Åmdal.

 - Hvor lenge kommer anleggsarbeidene til å pågå ut over vinteren?

 - Entreprenøren ønsker å jobbe så lenge snøforholdene tillater det. Så snart det kommer snøfall av betydning vil driften bli innstilt, og da blir det trolig stillstand på anlegget frem til april eller mai.

Det er daglig 15 – 20 mann i sving på anlegget nå, og neste år øker entreprenøren JV Skanska TT Anlegg til 50 – 60 mann.

 - Hva er det viktigste som skal skje i 2015?

- I 2015 skal det klargjøres for selve dambyggingen, som starter i 2016. Fjellet under dammene skal ryddes og tettes med tyntflytende betong som pumpes inn med høyt trykk. En ny tappetunnel med tappeluke, som skal hindre at Skjerkevatn stiger og lager problemer for dambyggingen, skal ferdigstilles. Dette er svært viktige aktiviteter som må være ferdigstilt før selve dambyggingen kan starte, sier Tor.

 

- Har det vært uhell eller ulykker i forbindelse med arbeidet der?

- Nei, Det har ikke vært noen personskader på anlegget, og det jobbes hver dag aktivt med HMS for å unngå skader eller ulykker.

 

Anleggsveien sett mot øst, altså mot Skjerkevannsdammen.