God fremdrift på Skjerka | Agder Energi

God fremdrift på Skjerka

Damprosjektet ved Skjerkevatn i Åseral er nå over halvveis ferdig og entreprenøren ligger foran tidsskjema, men det viktigste av alt: Skadestatistikken er til nå svært god.

Etter planen skal Dam Heddersvik ligger på like over 623 moh innen 15. November. Prosjektet er i god rute og de er nære ved å nå det målet allerede nå.

- Det er gjennomført 200.000 arbeidstimer og vi har hatt kun en skade. Det var en mindre kuttskade i forbindelse med bruk av en liten sag, en såkalt rotterumpe, sier Tor Åmdal, prosjektleder i Agder Energi Vannkraft.

Anleggsvirksomheten med store, tunge maskiner og utstyr i et så stort prosjekt krever god og tett oppfølging av HMS-krav. En ulykke kan få svært alvorlige konsekvenser.

Forebyggende HMS
Det er to HMS stillinger  på anlegget: Entreprenørens HMS leder og vår egen SHA-koordinator. SHA-koordinator i prosjektet er Tor Arne Bekkedal i Agder Energi Vannkraft, og en viktig del av hans arbeid er å påse at Vannkraft ivaretar sine plikter etter Byggherreforskriften.

- De er jevnlig ute og følger opp arbeidet som pågår. Hver 14. dag gjennomgås byggherreforskriften med entreprenøren, og vi har nylig hatt en HMS-revisjon som ble gjennomført av Nina Knutsen og Jan Nilsen i internrevisjonen i Agder Energi, sier Åmdal.

Et eksempel på forebyggende HMS-tiltak er at anleggsmaskintrafikken og den vanlige biltrafikken i området er adskilt. Vanlige biler må kjøre på en egen vei ovenfor anleggsområdet. Dersom en personbil skal kjøre i anleggsområdet er det blant annet krav til blinklys på taket.

-  Det er et helt nødvendig og viktig tiltak fordi de tyngste anleggsmaskinene veier opp mot 120 tonn når de er fullastet, og de kan kjøre i 80 kilometer i timen, sier han.

God stemning
Tor er også godt fornøyd med fremdriften  i prosjektet. De ligger foran tidsskjemaet og etter planen skal dammene være ferdigstilt neste høst.

- Vi har flinke entreprenører som har mye folk og maskiner i arbeid her. Nå er det rundt 60 personer som jobber her, men det var opp 80 personer her en periode. Anleggsfolkene jobber 12-timers arbeidsdager, de er her 12 dager og har så 9 dager fri. I steinbruddet har vi hatt døgndrift, forteller Åmdal.

Han forteller at det er god stemning på anleggsområdet.

- Det betyr mye! Det er en fin jobb å være prosjektleder her, og jeg synes det er veldig moro å være med på å bygge dammer og det er gøy å jobbe på anlegget.

Store dimensjoner
Målt i antall kubikkmeter stein som brukes i damanleggene er dette det største dambyggingsprosjektet siden Statkraft bygde Storglomdammen med et volum på 5,3 millioner kubikkmeter i Nordland for rundt 20 år siden. Storglomvann er Norges nest største, og er magasinet for Svartisen kraftverk. Ved Skjerkevatn bygges det to steinfyllingsdammer hvor den ene, dam Heddersvika får et volum på 500.000 kubikkmeter stein og dam Skjerkevatn blir på 700.000 kubikkmeter stein.

 

Den største av de to steinfyllingsdammene "Dam Skjerkevatn" får et volum på 700.000 kubikkmeter stein.

 

På motsatt side av "Dam Skjerkevatn" ligger "Dam Heddersvik" som får et volum på 500.000 kubikkmeter stein. Gravemaskinførerne som legger ned steinene har den vanskeligste jobben. Det er strenge krav til hvordan
steinene skal ligge og det kreves ekstrem presisjon. Alle steiner måles med GPS og det er tillat at steinene går maksimalt 15cm utover i dammen.