Funksjonelt skille | Agder Energi

Funksjonelt skille

Regjeringen vil innføre krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle selskap med nettvirksomhet.

Olje- og energiminister Tord Lien ønsker et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Tom Nysted hilser forslaget velkommen. Her er de to under åpningen av Brokke Nord og Sør sist høst.

Regjeringen sender i dag på høring et forslag til endring i energiloven, der det blir satt krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen aktivitet i kraftselskapene. I klartekst betyr dette at kraftselskapene ikke lenger kan ha kraftproduksjon og bredbånd i samme selskap som drift av og investering i strømnettet.

Heftig debatt
Det var Reiten-utvalget, som la fram sin rapport 5. mai i fjor, som opprinnelig fremmet forslaget. Siden da har selskapsmessig- og funksjonelt skille for nettvirksomhet vært heftig debattert. KS bedrift og Distriktenes energiforening (Defo) har vært svært aktive i kampen mot forslaget. For større selskaper som Agder Energi, har forslaget vært ønsket velkommen.

- For oss er likebehandling sentralt. At det skal gå en grense ved 100.000 kunder, og at de under denne skal kunne blande sammen monopolvirksomhet og forretning, gir ingen logikk. Vi tror dette vil bidra til positive endringer i bransjen vår gjennom restrukturering, sier konsernsjef Tom Nysted.

Olje- og energiminister Tord Lien har i en rekke sammenhenger uttalt at han i grove trekk er enig med Reiten-utvalgets ulike forslag. Det kommer derfor ikke som en overraskelse at han innfører krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille.

I dag er det kun virksomheter med over 100.000 nettkunder som har krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille, i praksis bare sju selskaper.

Marsjordre
En del politikere mener lovendringen om funksjonelt skille vil drive frem strukturendnringer.

– Dette er en klar marsjordre til å fusjonere nettselskapene nasjonalt, slik at forbrukerne i distriktene får lavere nettleie enn i dag. De betaler flere tusen kroner mer i årlig nettleie enn i sentrale strøk. Med tanke på at det er i distriktene kraftproduksjonen skjer, er det nødvendig å ta ut synergier ved større nettselskap, sier Oskar Grimstad (Frp), medlem i Stortingets energi- og miljøkomite til Europower.

Han oppfordrer lokalpolitikere i kommuner med kraftselskap til å reagere.

– Eiere av kraftselskap kan ikke lenger sitte stille å vente på at noe skal skje mens forbrukerne betaler mye høyere nettleie enn i sentrale strøk. Nå kan de ikke skylde på andre enn seg selv om de ikke gjør noe med situasjonen, sier Grimstad.

Agder Energi-konsernet har organisert seg i tråd med forslaget fra regjeringen. Styreleder i Agder Energi Nett, Erik Boysen, sier det kan dreie seg om mindre tilpasninger som skal gjøres når lovendringen eventuelt effektueres.

 

av Christian Altmann
kommunikasjonssjef