Full stans på Fosen | Agder Energi

Full stans på Fosen

Statkraft har besluttet å ikke investere i Fosen- og Snillfjord-prosjektene i Midt-Norge. Lavere kraft- og elsertifikatpriser i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme.

Illustrasjon

Statkraft forklarer beslutningen med at kraftprisene i det nordiske kraftmarkedet er relativt lave. Et voksende kraftoverskudd og fortsatt moderat etterspørsel etter elektrisitet har redusert de langsiktige prisforventningene. Dette fører igjen at oppdaterte analyser viser at prosjektene i Midt-Norge ikke blir lønnsomme.

- Vi forholder oss til Statkrafts beslutning på best mulig måte. Dette har ingen konsekvenser for noen ansatte i Agder Energi. For vindkraftsatsingen i Norge er det imidlertid et tilbakeslag når et så omfattende prosjekt blir lagt vekk, sier konsernsjef Tom Nysted.

På en pressekonferanse torsdag beklaget konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft at prosjektene ikke lar seg realisere.

- Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sa Statkraft-sjefen.

Vindkraftprosjektene i Midt-Norge var planlagt med en samlet installert effekt på 1000 MW og en produksjon på omlag 3,25 TWh årlig. Utbyggingskostnadene var beregnet til ca. 11 milliarder kroner. Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).