Fremtidens fornybarpolitikk engasjerte | Agder Energi

Fremtidens fornybarpolitikk engasjerte

Det var stinn brakke da Agder Energi, i samarbeid med Klimapartner, Enova, Cicero og DnB, tirsdag arrangerte en sesjon om fremtidens fornybarpolitikk. Arrangementet var en del av Arendalsuka.

Det var fullt hus da konsernsjef Tom Nysted holdt sitt innlegg. Foto: Jon A. Skau

-  Mer enn 120 mennesker tok turen til Eurekabygget i Arendal for å få med seg sesjonen om fremtidens fornybarpolitikk. Når lokalet har 90 sitteplasser og det er fullt i trapper og ute på ganga ser det ut som om vi har truffet blink med temaet, sier en fornøyd kommunikasjonssjef Christian Altmann.

 Endringsvilje er nødvendig

Frem til 2020 ligger mange av de energipolitiske rammene fast. Ordningen med elsertifikater har gitt Norge mye ny fornybar kraft og Enova har i tillegg bidratt med offentlige midler slik at det gjøres rekordinvesteringer i den grønne næringssektoren. Etter 2020 skal nye klima- og energipolitiske mål og virkemidler for perioden frem til 230 implementeres og energimeldingen som kom i vår tenger spennende utviklingstrekk for energisektoren.

-  Ingenting slår vannkraft! Digitalisering vil gjøre vannkraftsystemene bedre og enda mer effektive. Kraft-Norge er enestående, var konsernsjef Tom Nysteds melding til tilhørerne.

I tillegg til konsernsjef Tom Nysted fra Agder Energi deltok adm. direktør Nils K. Nakstad fra Enova, seniorforsker Kristin Linnerud ved Cicero - Senter for klimaforskning, avdelingsleder Einar Kilde Evensen fra DnB og politikerne Odd Omland (Arbeiderpartiet) og Toril  Aarbergsbotten (Høyre). De to sistnevnte deltok i paneldebatten som avsluttet sesjonen.

Kommunikasjonssjef Christian Altmann (t.h.) leder paneldebatten som avsluttet sesjonen. I panelet ser vi fra venstre Odd Omland (AP), Toril Aarbergsbotten (H), Tom Nysted, Nils K. Nakstad (Enova), Einar Kilde Evensen (DnB ), Kristin Linnerud (Cicero).

 

Det var kamp om sitteplassene under sesjonen.