Informasjon til leverandører om fusjonen 

Fra grønnvasking til klimamotivator

- Det grønne skiftet består av brutale sannheter og fantastiske muligheter. Vi snakker alt for lite om de fantastiske mulighetene. Vi må gi folk troen på at det går bra. Vi må gi dem lyst til å være med i det grønne skiftet også må vi gjøre det enkelt for dem å bidra.

Det sier byråsjefen og forfatteren Petter Gulli om viktigheten av håp og handlekraft i dagens turbulente klimadebatt. 

I denne podkastepisoden har vi med oss klimaoptimisten Petter Gulli og vår egen konserndirektør Kristin A. Dale. Da FNs klimapanel ga verden 12 år på å nå 2-gradersmålet sa Gulli opp reklamejobben og startet byrået 12YEARS for å hjelpe virksomheter med å finne en troverdig stemme i det grønne skiftet.

Kristin A. Dale er leder for Mennesker og kommunikasjon i Agder Energi og er opptatt av å formidle bærekraftsarbeid på en forståelig og konkret måte. Sammen diskuterer vi hvordan virksomheter og næringslivet kan bidra med motiverende klimakommunikasjon.

Hør hele samtalen i vår podkast, som også er også tilgjengelig i alle vanlige podkastplattformer, som Spotify, Apple Podcaster og Acast:

Løsningsorientert klimakommunikasjon og samfunnsansvar

Et økt fokus på utslippskutt og grønne løsninger i alle sektorer er nødvendig for å møte de nye forpliktelsene etter klimatoppmøtet i Glasgow (COP26). Samtidig understreker Gulli,  som en av initiativtakerne bak Grønnvaskingsplakaten, at virksomheter må være forsiktige med bruken av begreper som «grønn» og «bærekraftig» i sin markedsføring.

- Det jeg er mest opptatt av er at selskaper ikke skal gå rundt og si at de er bærekraftige, for jeg tror ikke det finnes et eneste bærekraftig selskap i verden. Det å formidle at man følger bærekraftsmålene er fint, men når det gjelder å få med seg folk og ansatte er det bedre å snakke om de konkrete tingene som ligger bak målene, hva man skal oppnå og hvilke løsninger man skal skape, forklarer han.

Kristin A. Dale forteller at Agder Energi begynte å kommunisere rundt begrepet samfunnsansvar i 2010, og at konsernet tidlig engasjerte seg iblant annet UN Global Compact og Skift for å bidra til å finne klimaløsninger. Hun legger likevel til at det, når man først skal snakke om bærekraft, bør dreie seg om mer enn bare klima.

- Når vi leverer energi basert på vannkraft, som i Norge er den energien forbundet med lavest utslipp, så må vi både være bevisst på å redusere utslippene i verdikjeden og på hvordan vi bruker naturressurser. I tillegg til naturkrisen er det også viktig å ha fokus på det sosiale, som at vi skal ha anstendige arbeidsforhold og tilrettelegge for større grad av mangfold, forteller Dale.