Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Fra Agder til Paris og tilbake

NY PODKAST: Med en unik tilgang til fornybar energi, er elektrifisering det viktigste klimatiltaket i Norge. Fylkesrådmann og tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener Agder-regionen har særlig gode muligheter til å gå foran når hele Norge skal elektrifiseres.

Tenke globalt, handle lokalt

Sundtoft forteller at erfaringen hun hadde med å utvikle en Regionplan for Agder 2030 kom til nytte i det globale klimaarbeidet. Klima og utslippskutt var en prioritert oppgave i det regionale arbeidet.

- Jeg tok med meg erfaringen fra Agder til Paris, og fra Paris tilbake til Agder. Mye av erfaringen fra det regionale samarbeidet om klima tok jeg med meg inn i rollen som statsråd, sier Sundtoft.

Som klima- og miljøminister var Sundtoft sentral i innspurten av arbeidet med å få til en global klimaavtale i Paris. I desember 2015 kom avtalen i havn, og partene ble enige om et overordnet mål om å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenliknet med førindustriell tid.

Den store utfordringen er hvordan vi skal omsette en ambisiøs, global avtale til praktisk handling lokalt.

Klikk her for å sjekke ut alle episodene i vår podkastserie "Energi og teknologi".

Næringslivet er med

Visjonen om Electric Region Agder er én måte å omsette ambisjonene til handling på Agder. Som en av drivkreftene bak initiativet er Sundtoft opptatt av at regionen bruker de fortrinnene den har for å kutte utslipp og samtidig skape aktivitet og arbeidsplasser.

- Visjonen er at Agder skal skape verdens første fullelektriske samfunn på 100% ren energi. Nettopp fordi vi sitter på så mye fornybar vannkraft på Agder, så kan vi vise at regionen kan bli fullelektrisk innen 2030, sier Sundtoft.

Det har tatt tid å få flest mulig til å forstå formålet med visjonen, men Sundtoft mener man har kommet langt siden den ble lansert under Arendalsuka i 2018. Så langt har 50 store og små virksomheter fra både privat og offentlig sektor sluttet seg til initiativet.

Energi og teknologi_podkast_orginal (1).jpg

Fakta om Electric Region Agder

Electric Region Agder er visjonen om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100% ren energi innen 2030. Målet til Electric Region Agder er å mobilisere, koordinere og virkeliggjør prosjekter som er med på å oppfylle visjonen. Mer enn 50 selskaper har gått sammen om visjonen.