Fossilfri varme med bioolje | Agder Energi

Fossilfri varme med bioolje

Tirsdag ble fyringsoljen skiftet ut med bioolje, og Agder Energi Varmes anlegg på Vesterveien i Kristiansand ble fossilfritt.

Agder Energis fjernvarmesentral på Vesterveien i Kristiansand. Foto: Jon Anders Skau

 - Anlegget på Vesterveien har gått fra å ha nesten fossilfri produksjon til å ha helt fossilfri produksjon, forteller en fornøyd driftssjef Svein Rypestøl i AE Varme.

I ett år har det pågått ombyggingsarbeid i anlegget ved Vesterveien. Fyringsoljen er nå byttet ut med bærekraftig bioolje.

AE Varmes sentraler, Vesterveien, Langemyr og Gimle, forsyner cirka 4000 leiligheter og rundt 170 næringsbygg med varme. I tillegg har AE Varme sentraler med egen rørnett i Sørlandsparken, Grimstad og Arendal.

Parallelle systemer

-       Vi har vært rundt og kikket på flere fjernvarmesentraler som har tatt biooljen i bruk. Forhåpentlig har vi lært av deres feil og gjort noe smartere her, forteller driftstekniker Oddbjørn Hansson, i det han viser frem anlegget.

Noe av utfordringen med bioolje er at den krever mer tilrettelegging enn normal fyringsolje. Løsningen for anlegget på Vesterveien ble å bygge et parallelt system med bioolje.

-       Det positive med den løsningen er at vi fortsatt har mulighet til å benytte fyringsolje i beredskapssituasjoner. Tilgang på bioolje ved uforutsette kriser er ikke god nok. Vi må derfor beholde tanker med fyringsolje for å kunne levere varme i krisesituasjoner, forklarer Hansson.

Fra 97 til 100 prosent fossilfri

Anlegget bruker spillvarme fra Glencore Nikkelverk og Returkraft som grunnlast til oppvarming av vannet som går ut til kundene. Oljekjelen, som inntil tirsdag var fyrt med fyringsolje, fungerer som spisslast i kalde perioder og fossilfri grunnlast ved utfall av spillvarme.

-       Erfaringsmessig bruker vi bare kjelene mellom tre og fire uker i året, forteller driftstekniker Oddbjørn Hansson.

Til det har de gjort en avtale om å få levert 200 tonn bærekraftig bioolje i året.

Etterspør "grønn varme"

Helt fossilfri fjernvarme er en stadig mer etterspurt vare skal vi tro driftssjef Rypestøl.

-       Det handler om å ligge i forkant for å kunne tilby kundene det de vil ha, og det er fossilfri varme, forteller Rypestøl. Samtidig er også våre politikere opptatt av at fjernvarmen skal bli fossilfri, noe vi møter ved dette tiltaket.

På sikt blir det naturlig å tenke at samtlige av anleggene skal bli helt fossilfrie.

-       Det er selvsagt det vi jobber mot. Dette blir en form for pilot der vi tester hvordan biooljen fungerer, sier Rypestøl.

Roser Agder Energi
Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme roser Agder Energi Varme for å fjerne seg helt fra fossilenergien.
– Fossilbruken i fjernvarmen i Norge er forsvinnende liten, men det betyr ikke at bransjen kan hvile på laurbærene. Det er strålende at Agder Energi Varme kommer varslet regulering på dette området i forkjøpet, sier Mellvang-Berg til fjernvarmeforeningen.no

 

Fakta: Fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en by, bydel eller flere bygg med vannbåren energi til oppvarming, varmt tappevann, varme til ventilasjon og andre formål som gate tining.

Kilde: AE Varme

 

 

Oddbjørn Hansson, driftstekniker AE Varme, ser til at alt går riktig for seg når
anlegget legges om til å bruke bioolje.