Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Forsterket for fremtiden

Oppgraderingen av dam Kuli i Sirdal er i hovedsak ferdig. Kraftproduksjonen øker ikke som følge av tiltakene som er gjort, men er viktig for å opprettholde produksjonen i Finsåvassdraget i fremtiden.

- Arbeidene vi har utført på dammen er rent vedlikehold kombinert med oppgraderinger for å tilfredsstille dagens regelverk for damkonstruksjoner. Dette gir ingen økt kraftproduksjon, men bidrar til å kunne opprettholde dagens produksjon i Finsåvassdraget i fremtiden, sier Jørgen Sterud, senior prosjektleder i Agder Energi.

Dam Kuli ble bygd på midten av 1960-tallet og ligger nordvest for Tonstad i Sirdal.  Kuli er det øverste magasinet i Finsåvassdraget. Det er støpt ny betongplate på innsiden av eksisterende dam og nye avstivingsvegger mellom pilarene foran damplaten.

Raskt og effektivt

Hovedentreprenør YIT Infra begynte på jobben våren 2019 og deres oppdrag ble avsluttet 1. desember. Nå gjenstår kun litt opprydding i terrenget, noen utbedringer på tilkomstveien og montering av lense på damoverløpet.

- Vi begynner med dette så snart snøen forsvinner. Hele prosjektet var opprinnelig planlagt til å gjennomføres på to sesonger. Dyktige entreprenører så imidlertid at det var mulig å gjøre dette på én sesong dersom støpearbeidene ble gjennomført med glideforskaling. Det å redusere gjennomføringsperioden fra to sesonger til én medfører selvsagt at det meste skal gå smidig for å rekke det på tiden, og det mest utfordrende var nok å klare å holde nødvendig fremdrift, sier Sterud.

Han forteller at flom, sen vår/tidlig vinter var de største utfordringene som kunne ha forkludret fremdriften.

- Heldigvis hadde vi ikke en eneste nevneverdig flom, kong Vinter slapp taket i april/mai og kom tilbake etter at all glidestøp var ferdigstilt. Ellers er det alltid utfordrende å finne riktig betongresept for at glidestøpen skal gå smidig, men dette ble løst av dyktige betongteknologer, sier Sterud.

HMS i fokus

Arbeidene foregikk for en stor del i høyder opptil 25-30 meter over bakken.

- Det var en stor utfordring å fallsikre alle arbeiderne, men arbeidene ble gjennomført uten uhell av noen slag, sier Sterud.

IMGP0020 kopi.jpg

IMGP0013 kopi.jpg

Fakta

  • Dam Kuli har en høyde på 22 meter og er 320 meter bred.
  • Betongstøpingen ble gjennomført med glideforskaling.
  • Entreprenøren har bygget ca. 7.000 kvadratmeter med forskaling.
  • Det har gått med ca. 600 tonn med armering og rundt 4.500 m3 med betong.