Informasjon til leverandører om fusjonen 

Forsterker dammen på Evenstad

Agder Energi Vannkraft oppgraderer dammen ved Evenstad kraftverk i Froland for 15 millioner kroner. Det sikrer fremtidig kraftproduksjon og gir betydelige ringvirkninger til flere leverandører.

Klikk her for å lese hele saken