Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Første spadetak for Fennefoss kraftverk

Med første spadetak for Fennefoss kraftverk ved Evje fortsetter Agder Energi å skaffe til veie ny fornybar kraft til den omfattende elektrifiseringen av samfunnet. Når kraftverket står ferdig i 2023 vil det produsere ren energi som tilsvarer årsforbruket til om lag 3.000 boliger.

- Dere kan bare kjøre vekk gravemaskinene, dette ordner vi, sa konsernsjef Steffen Syvertsen t.v. med et smil til anleggsfolkene i TT Anlegg da han og ordfører Svein Arne Haugen tok første spadetak på kraftverkstomta. TT Anlegg fra Mandal har fått kontrakten med å bygge den nye kraftstasjonen, som skal stå ferdig i 2023.
- Dere kan bare kjøre vekk gravemaskinene, dette ordner vi, sa konsernsjef Steffen Syvertsen t.v. med et smil til anleggsfolkene i TT Anlegg da han og ordfører Svein Arne Haugen tok første spadetak på kraftverkstomta. TT Anlegg fra Mandal har fått kontrakten med å bygge den nye kraftstasjonen, som skal stå ferdig i 2023.

Konsernsjef Steffen Syvertsen og ordfører Svein Arne Haugen (Ap) i Evje og Hornnes markerte oppstart på arbeidet med å ta første spadetak.

− Jeg veldig glad for vi har både styre og eiere som vil investere i ny vannkraft, og det blir spennende å følge arbeidet fremover, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Store ringvirkninger

Utbyggingen gir ikke bare mer ren vannkraft, men skaper også betydelig økonomisk aktivitet i resten av næringslivet på Agder. Siden årtusenskiftet har Agder Energi bygget ut vannkraft i størrelsesorden 600 GWh. Totalt er det investert omkring 3,3 milliarder kr i disse prosjektene, noe som skaper store ringvirkninger i lokalsamfunnene. Det gjelder både i form av sysselsetting og aktivitet i andre deler av næringslivet, og i form av skatter og utbytter til eierkommunene i regionen.

De økonomiske ringvirkningene er særlig viktig i en situasjon der store deler av næringslivet sliter som følge av koronapandemien. Det er den lokale entreprenøren TT Anlegg som skal stå for bygge- og anleggsarbeidet ved Fennefoss kraftverk.

Behov for modernisering

Helt nye vannkraftutbygginger, som Fennefoss, er det ikke mange av. Fremover er det imidlertid et omfattende behov for å modernisere eksisterende vannkraftverk, både nasjonalt og på Agder.

En samlet fornybarbransje er tydelig på at et teknologinøytralt og mer rettferdig skattesystem er nødvendig for at vannkraften skal kunne spille en enda større rolle når samfunnet nå skal omstille seg til å bli fullelektrisk.

- En gledens dag

Ordfører Svein Arne Haugen er glad for at byggingen av Fennefoss kraftverk nå er i gang.

− Dette er en gledens dag, og nå ser vi frem til at arbeidet starter opp og den nye kraftstasjonen skal komme på plass. Ikke minst gleder vi oss til at området rundt kraftstasjonen skal bli mye finere enn det er i dag, sier Haugen.

Opprigging og grunnarbeider

Lars Gunnar Jansen i Agder Energi Vannkraft er prosjektleder for byggingen av Fennefoss kraftverk.

− Arbeidet til TT Anlegg ut over høsten vil bli preget av etablering av riggområder og anleggsveier, og forberedende grunnarbeider i det gamle slaggdeponiet. Det blir også opprigging av brakkerigg, og avgraving av masser i forbindelse med byggegrop og kanaler, forteller han.

 

Eirik Spilling og Lars Gunnar Jansen.jpg

Eirik Spilling fra TT Anlegg t.v.og Lars Gunnar Jansen fra Agder Energi Vannkraft gleder seg til å komme i gang med byggingen av Fennefoss kraftverk ved Evje.

P1010007.JPG

Tomta hvor Fennefoss kraftverk skal bygges preges i dag av store slagghauger etter gruvedriften. Det skal opparbeides til et attraktivt grøntområde.

Les også saken "Kontraktsignering for Fennefoss kraftverk".

Les også saken "Mer ren vannkraft krever nye skatteregler".

Les mer i denne brosjyren:
Agder Energi - Fennefoss kraftverk.pdf

Fakta: Fornybar energi til 3.000 boliger

Fennefoss kraftverk vil få en installert effekt på totalt 9,9 MVA, og den årlige produksjonen ved den nye kraftstasjonen er på ca. 59 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket til ca. 3.000 boliger.

Kraftstasjonen skal utnytte fallet på 7,8 meter i Fennefossen. Området rundt den fremtidig kraftstasjon som er preget av tidligere tiders gruvedrift, vil bli reetablert som et attraktivt grøntområde.

Fennefoss har en lang industrihistorie, hvor hovedaktøren har vært Evje Nikkelverk. Dette ble lagt ned i 1946. Gamle Fennefoss kraftverk, som produserte strøm til nikkelverket, ble lagt ned i 1962. I dag er det store slagghauger på området som vitner om tidligere tiders aktivitet.