Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Først med vitenskapsbaserte klimamål

Agder Energi er det første norske energikonsernet som har fått godkjent sine klimamål av det internasjonale initiativet Science Based Targets (SBTi), som blant annet FN og WWF står bak.

Illustrasjonsbilde som viser byggingen av Iveland kraftverk
Illustrasjonsbilde som viser byggingen av Iveland kraftverk

Konsernsjef Steffen Syvertsen .jpg- Vi skal være en del av løsningen og har som mål å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet med 50 prosent innen 2030. Nå er målene våre godkjent av det verdensomfattende Science Based Targets Initiative, og vi er dermed det første norske energikonsernet som får en slik godkjenning, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Han sier det haster med å finne løsninger for klimaendringene.

– Skal vi være med og endre verden må vi feie for egen dør først. Derfor er det viktig at vi minimerer negativ miljøpåvirkning fra vår egen produksjon, og maksimerer positiv miljøpåvirkning gjennom hvordan vi hjelper kundene våre til å gå over til fornybar energi, sier Syvertsen.

Mindre utslipp – mer fornybart
For Agder Energi er det tre områder som blir særlig viktige.

- Vi må redusere utslipp fra transporten rundt på anleggene våre ved å gå over til elektriske kjøretøy, vi må få spisslasten i fjernvarmeanleggene over på elektrisitet, og vi må redusere utslipp av SF6-gass i våre anlegg, sier Syvertsen.

Når Agder Energi bygger og vedlikeholder dammer til vannkraftanleggene gir det i dag betydelige indirekte utslipp av klimagasser fra innkjøp og bruk av sement i betong.

- Vi ønsker ikke å redusere aktiviteten innen utbygging av ny fornybar vannkraft. Men ved å kreve at betongleverandørene selv setter seg mål etter Science Based Targets Initiative innen 2025, håper vi å inspirere andre til å øke klimainnsatsen, sier Syvertsen.

Agder Energi skal også fortsette å dokumentere fornybar strømbruk med opprinnelsesgarantier fra vannkraftanlegg.

Les mer om arbeidet med miljø, klima og bærekraft i Agder Energi her

Agder Energis klimamål:

Klimamålene er i tråd med de nye kriteriene satt av Science Based Targets (SBTi) som tar sikte på å sette klimamål i tråd med Parisavtalens 1,5-gradsmål:

  • Redusere klimagassutslipp direkte utslipp (scope 1) og indirekte utslipp fra energibruk (scope 2) med 50 prosent* innen 2030.
  • Sette krav til at betongleverandører innen 2025 selv har satt seg egne mål etter Science Based Targets Initiative, indirekte utslipp fra innkjøp og materialer (scope 3).
    (*Sammenlignet med 2019)

Fakta om Science Based Targets:

  • Science Based Targets (SBT) er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).
  • Etter lanseringen i 2015 har 1 259 selskaper forpliktet seg til å sette vitenskapelig baserte mål, og over 623 selskap har fått disse målene godkjent av SBT.
  • Les mer om Science Based Targets her

Logoen til Science Based Targets