Fornybarstudenter besøkte Iveland | Agder Energi

Fornybarstudenter på Iveland

25 fornybarstudenter fra Universitetet i Agder besøkte nylig Iveland 2 kraftverk i Iveland kommune.

Inne i hjertet av Iveland 2 kraftverk.

Roald Tjorteland og Frank Johannessen fra Agder Energi Vannkraft møtte studentene og sørget for at de fikk en flott omvisning på anlegget. Roald jobber som avdelingsleder vannkraftproduksjon Steinsfoss mens Frank er fagspesialist i mobilt team i Vannkraft og er den som har hatt ansvar for sikkerheten på anlegget i byggeperioden.

Studentene var med på et opplegg fra linjeforeningen for fornybar energi (LiFE) og foreningen arrangerer bedriftspresentasjoner og ekskursjoner flere ganger i året.

- Vi har etablert et godt og nært samarbeid med LiFe og sammen har vi planlagt høstens ekskursjon. Denne gang ble det et besøk på vår aller nyeste kraftstasjon Iveland 2 etterfulgt av en tur til Kraftsenteret i Kristiansand, forteller HR-rådgiver Kirsti Lie i Agder Energi.

Splitter ny
På Iveland var det Roald Tjorteland som ledet an og sørget for at studentene fikk en rundtur på anlegget, og det var en oppmerksom studentgruppe som fulgte godt med under omvisningen. Iveland 2 kraftstasjon sørger for en merproduksjon på 150 GWh (tilsvarer forbruket til 7 500 husstander) slik at produksjonen totalt blir omtrent 500 GWh fra de to kraftstasjonene. Kraftverkene Iveland 1 og Iveland 2 ligger like ved siden av hverandre. Iveland 1 kraftverk ble satt i drift i 1949 og har en årsproduksjon på 350 GWh mens Iveland 2 ble satt i drift i juni 2016.  

 - Å stille opp for fornybarstudentene på denne måten synes jeg er moro. Det er viktig å gi dem et bilde av hvordan hverdagen er for oss som jobber med vannkraftproduksjon, sier Tjorteland.

Fornøyde studenter
- For oss som er midt inne i studiene er det utrolig spennende å få se litt av virkeligheten. Å jobbe med noe så fornybart som produksjon av vannkraft er noe flere av oss drømmer om, forteller Sandra Breiland, student og leder av LiFE i Grimstad.