Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Fornybar + hydrogen = sant?

Stadig flere ser hydrogen som en nødvendig energibærer når verden skal kutte klimagassutslipp, og investorene strømmer til hydrogenprosjekter. Samtidig har statsminister Erna Solberg lansert ambisjoner om at Norge i fremtiden ikke bare skal være en olje- og vannkraftnasjon, men også en hydrogennasjon. Hør hva energimarkedsekspert Marius Holm Rennesund og hydrogenrådgiver Liv-Elisif Kalland mener ligger bak den nye hydrogenbølgen i den nye episoden av podkasten Energi og teknologi

Fornybarambisjoner

Energimarkedsanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting peker på de store utviklingstrekkene i europeisk politikk for å forklare hvorfor hydrogen har blitt så aktuelt nå. European Green Deal, eller den grønne given på norsk, peker ut en tydelig retning der det endelige målet er netto nullutslipp i 2050.

- Mange har hatt forhåpninger til hydrogen også tidligere, men det er helt klart et sterkere «push» for hydrogen nå enn vi har sett tidligere. I et kraftsystem som domineres av fornybare kilder vil hydrogen kunne bidra med nødvendig lagringskapasitet og fleksibilitet, sier Rennesund.

Rennesund forklarer at hydrogen kan bidra til å balansere et fornybart kraftsystem. Når sol og vind, som ikke nødvendigvis produserer når det er mest behov for det, blir stadig viktigere, trengs noe som kan balansere forbruk og etterspørsel. Her ser han en viktig rolle for hydrogen. Både når det blir produsert for lite kraft, ved å bruke hydrogen til kraftproduksjon, og når det blir produsert for mye kraft, ved å bruke denne billige overskuddskraften til å produsere hydrogen.

Liv-Elisif Kalland i Zero legger vekt på at det på kort tid har blitt mye tydeligere hvilken rolle hydrogen kan spille, både i energisystemet og som klimaløsning i andre deler av økonomien.

- Dessuten er det et viktig moment at de teknologiske løsningene er blitt kommersielt levedyktige, eller er på vei til å bli det, sier Kalland.

 

Politiske grep

Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen har pekt på at det trengs tydelige politiske grep for å gi fart til en norsk hydrogensatsing.

Kalland etterlyser på samme måte politisk vilje til å gjøre næringspolitikk av klimapolitikken.

- Det trengs et tydelig politisk signal «i bånn» om at hydrogen er en løsning det skal satses på. Derfor er det positivt med de signalene som har kommet fra politisk hold nå, sier hun.

Kalland understreker at det viktige i denne fasen er å sikre kjøpere av hydrogen.

- Det å stimulere til bruk av hydrogen i Norge gi næringslivet mulighet til å omstille seg til det nye markedet der mer klimavennlige løsninger og produkter etterspørres. Ved å sikre et tidligmarked her i Norge vil det gi mulighet for utvikling og samtidig bidra til oppdrag til det store antallet underleverandører som trengs, sier hun og peker også på hydrogen som en viktig innsatsfaktor i potensiell ny fastlandsindustri.

 

Vippepunkter på vei mot et utslippsfritt kraftsystem

Thema Consulting har tidligere i år utarbeidet en scenariorapport om hva som skal til for å nå ambisjonene om et helt utslippsfritt kraftsystem i Europa. I rapporten identifiseres hydrogen som en løsning på flere utfordringer som oppstår når det europeiske energisystemet domineres av uregulerbar kraftkilder som sol og vind.