Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Forebygger trakassering

- Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø og det er viktig at vi har gode rutiner for å unngå trakassering i Agder Energi.

Fra venstre trainee Christine Alveberg, trainee Monika Lundh-Broen, HR-rådgiver Kirsti Lie og kommunikasjonsrådgiver Mette Mari Wigstøl, som jobber med prosjektet "Likestilt arbeidsliv" i Agder Energi.
Fra venstre trainee Christine Alveberg, trainee Monika Lundh-Broen, HR-rådgiver Kirsti Lie og kommunikasjonsrådgiver Mette Mari Wigstøl, som jobber med prosjektet "Likestilt arbeidsliv" i Agder Energi.

Det sa Kirsti Lie, HR-rådgiver og prosjektansvarlig for "Likestilt arbeidsliv" i Agder Energi, etter å ha deltatt på en fagsamling om "Hvordan skal vi forebygge og forhindre trakassering i arbeidslivet" i regi av prosjektet “Likestilt arbeidsliv”. På samlingen var mer enn 40 deltagere fra næringslivet på Sørlandet tilstede, og på programmet stod flere foredrag og workshop.

- Dette er et viktig tema for oss.  Det er både lærerikt og bra å høre hvordan andre jobber med dette, sier Kirsti Lie.

Rett til et trygt arbeidsmiljø

Selv om samlingen handlet mest om seksuell trakassering berørte tematikken også trakassering av annen karakter.

Viktig med gode varslingsrutiner

- Det var veldig nyttig å høre hvordan Kristiansand kommune gikk frem da de skulle kartlegge dette området. Vi må se om dette dekkes godt nok inn i vår egen medarbeiderundersøkelse, sier Kirsti Lie.

Sissel Trygstad, forskningssjef i FaFo, fortalte om ytringsfrihetens rammer og hva som skjer når arbeidstakere varsler. Hun stilte også spørsmål ved betydningen av gode varslingsrutiner.

- Det viser seg at omtrent 5 av 10 personer som kunne ha varslet ikke gjør det. Den viktigste begrunnelsen for å ikke varsle er frykten for represalier, fortalte hun, og avsluttet med å slå fast at norsk og internasjonal forskning viser at varslingsrutiner gjør det tryggere å varsle!

Sette strek for seksuell trakassering

Ledere har ansvar for at ansatte ikke trakasseres. Det betyr et ansvar for kartlegging av risiko, gjennomføring av tiltak og utarbeidelse av rutiner i samarbeid med de ansatte.  

- Det er et lederansvar å håndtere og drive oppfølging av trakasseringssaker, fortalte Trine Hammer og Yvonne Kirkerød fra Arbeidstilsynet.

 De kom med mange gode råd og satte også ord på tiltak til bruk i arbeidet med forebygging av seksuell trakassering.

 - Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet hvor folk omgås. Ta en titt på nettstedet www.settestrek.no. Der finnes det gode råd til bruk i dette arbeidet, sier Kirsti Lie.

Hovedpunkter fra samlingen:

Kristiansand kommune delte sine erfaringer fra kartleggingen, hvor målet var å finne omfanget av seksuell trakassering, som ble gjennomført blant kommunalt ansatte. Det var personalsjef Eirik Nyberg og rådgiver Toril Hogstad som la frem resultatene.

Forskningsstiftelsen FaFo fokuserte på viktigheten av å ha gode varslingsrutiner. I tillegg fikk vi høre litt om hvordan varslingssaker i arbeidslivet bør håndteres. Det var forskningssjef Sissel Trygstad som fortalte. Se mer info om FaFo her.

Arbeidstilsynet kom med tiltak og verktøy for å forebygge og forhindre trakassering i arbeidslivet. De stilte med nasjonal koordinator Trine Hammer og jurist Yvonne Kirkerød. Se nærmere på deres nettside her.

Nettsiden www.settestrek.no gir nyttige råd og gode tips i arbeidet.