Forberedt på flom | Agder Energi

Flomsituasjonen på Agder

Vannet synker i samtlige vassdrag på Agder, men fortsatt er det høy vannføring. Publikum oppfordres til å være forsiktige ved ferdsel langs vassdragene.

Nomeland kraftstasjon, foto: Agder Energi

Etter flere døgn med mye nedbør og flom, er vannet i alle vassdragene på Agder på retur.

Agder Energi Vannkraft bruker fremdeles dammer og magasiner aktivt for å håndtere vannføringen som følge av de store nedbørsmengdene.

Det er fortsatt høy vannføring i vassdragene, og publikum oppfordres til å være varsomme ved ferdsel langs disse. Det er viktig å være oppmerksom på at i forbindelse med reguleringen kan det komme raske endringer i vannføringer lokalt i tilknytning til dammer og kraftstasjoner. På varsom.no advarer Norges vassdrags- og energidirektorat om skred knyttet til rask synkende vannstand.

Ifølge våre prognoser vil vannføringen nærme seg normalnivå inn mot helgen.

Agder Energi Vannkraft har løpende kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat og fylkesmannens beredskapsavdeling.

 

 

Varsling og informasjon:

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har ansvaret for flomvarslingen i Norge og det oppfordres til å følge med på deres nettside Varsom.no.

Publikum må henvende seg til kommunene dersom spørsmål i forbindelse med konsekvenser av flommen.

Ved nødsituasjoner:

Brann: Ring 110

Politi: Ring 112

Ambulanse: Ring 113