Følger med på snøsmeltingen | Agder Energi

Følger med på snøsmeltingen

På grunn av årets store snømengder mener Norges vassdrags- og energidirektorat at sannsynligheten for en stor vårflom i Sør-Norge er stor. Agder Energi følger situasjonen nøye.

Illustrasjonsbilde fra måling av snødybden i fjellet.

I de øvre delene av vassdragene på Agder er det relativt god kapasitet i magasinene. I flere av de lavereliggende områdene er det stedvis mye snø, og begrenset reguleringsmulighet. 

Agder Energis fagmiljøer følger situasjonen nøye og gjør løpende vurderinger av hvilke tiltak som er nødvendige. 

Energi Norge publiserte denne uken en rapport som viser hvilken betydning vannkraftregulering har for å forebygge og redusere flomskader – se rapporten  "Vannkraft sparer Norge for milliarder i flomskader".

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har ansvaret for flomvarslingen i Norge. NVEs vårflomanalyse er lagt ut på direktoratets nettside. 

 

23.03.2018