Følg lanseringen av El-indeks direkte her

Regjeringen har som mål å redusere utslippet av klimagasser med minimum 50 prosent innen 2030. Utslippene er i stor grad knyttet til forbruk av fossil energi, som kan elektrifiseres. Norge er et av få land i verden med økende overskudd av fornybar energi, som gjør elektrifisering til det mest effektive tiltaket for å kutte klimautslipp.

El-indeks gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og er en indikator på hvor mye CO2 som kan reduseres ved elektrifisering. Målet er å hjelpe kommuner og andre aktører med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale og bidra til å nå de nasjonale målene. Beregningene er utført av Thema Consulting Group på oppdrag fra Siemens og Agder Energi.

Program

Vi legger opp til flere samtaler og diskusjoner om hvilke muligheter og utfordringer kommune-Norge står overfor når de skal redusere utslippene sine. Samtidig ser vi nærmere på El-indeks og hvilken rolle den kan spille i elektrifiseringen av Norge.

Deltakere: TBA

Følg live-sendingen her