Flomvann hindrer dambygging | Agder Energi

Flomvann hindrer dambygging

Byggeprosjekter i elver og reguleringsmagasiner gir spesielle utfordringer – spesielt når regnet bøtter ned. Det har dambyggerne ved Skjerkevatn fått erfare nå i desember.

Vannet renner i strie strømmer over den gamle platedammen i Skjerkevatn. Foto: Anders Martinsen

- Vi har fryktet dette siden anleggsstarten i fjor høst. Skjerkevatn har nå rent over sine bredder, og store mengder vann har kommet ned i anleggsområdet, forteller prosjektleder Tor Åmdal i Agder Energi Vannkraft.

Lurt av Synne
Det var uværet Synne som lurte prosjektledelsen. Kun én uke før anlegget ble avsluttet for vinteren, kom flommen. Opp mot 100 m3/s vann strømmet ned i området hvor det pågikk arbeider med dambygging, støpearbeider og lukemontasje.

Vannsituasjonen i vassdraget har gjennom hele året vært overvåket nøye, og tiltak som nedtapping av Nåvatn og lede vannet forbi er gjennomført. Likevel klarte ikke Skjerka kraftverk å sluke unna de enorme vannmassene som for kort tid siden kom ned fra fjellet.  

- Vi hadde utarbeidet en egen beredskapsplan for denne situasjonen. Varsling, evakuering og tiltak for å redusere skadeomfanget ble utført som beskrevet i planen. Området ble evakuert i god tid før overløpet startet, og vi rakk å sikre området samt fjerne midlertidige konstruksjoner. God planlegging, et godt samarbeid med Kraftforvaltning og en dyktig entreprenør har redusert skadeomfanget betydelig, forteller Åmdal.

Vinterstille anlegg
Arbeidene som i høst har pågått i elveleiet har vært nødvendig for å sikre fremdriften i prosjektet. I vinter blir det stille på anlegget – det er kun snakk om kun litt aktivitet i januar for å utbedre skadene som flommen medførte.

Våren 2016 skal en ny tappeluke stå klar og den gamle betongdammen ved Skjerkevatn skal rives.

Med den nye luka på plass blir risikoen for ny overtopping betydelig redusert. De to nye steinfyllingsdammene ved Skjerkevatn skal stå ferdige i løpet av 2018.

Både Nåvatn og Skjerkevatn er fulle. Foto: Anders Martinsen