flom | Agder Energi

Fortsatt høy flomberedskap

Ekstremværet Petra ventes inn over landsdelen natt til torsdag, sannsynligvis med store nedbørsmengder. Strømutfall og flomskader flere steder kan bli resultatet.

Foto: Kjell Inge Søreide

- I følge de såkalte operasjonelle prognosene har vi allerede vært over vannføringstoppen både i Arendalsvassdraget og Otravassdraget, men dersom de ekstreme prognosene slår til, kan vi få en ny og større flomtopp flere steder på Agder, forklarer beredskapsleder Finn Holmvik i Agder Energi Vannkraft. Sammen med Arendals Vasdrags Brugseierforening, og Otteraaens Brugseierforening har utviklingen i vassdragene blitt fulgt tett de siste dagene.

Tilstanden i Mandalselva og i Otra har til nå ikke vært fullt så anstrengt som i Arendalsvassdraget. I sistnevnte vassdrag har nedbøren allerede forårsaket flomproblemer flere steder. Det store spørsmålet er hvor ekstremfronten Petra treffer. Nedbøren som følger kan treffe svært lokalt, og gi flomskader også i Mandalsvassdraget og Otra.

- Det sentrale er at kommuner, bedrifter og institusjoner har beredskap og tar forholdsregler for flom. Det er bedre å være føre var, og ha gjort litt ekstra tiltak dersom flommen skulle inntreffe. Vannstanden kan øke temmelig raskt, påpeker Finn Holmvik i Agder Energi Vannkraft.

Agder Energi Vannkraft har gjort en rekke tiltak for både å kunne håndtere store vannmengder og å sikre kraftstasjoner mot vanninntrengning.

Også Agder Energi Nett overvåker flomsituasjonen nøye. Elektriske anlegg som står i fare for å bli satt under vann kan bli utkoblet automatisk.

 

 

 

 

 

 Film fra Rygene