Fjerner forurensende olje fra fjernvarmesentralen | Agder Energi

Fjerner forurensende olje

Bruk av fossil olje er nå nesten helt borte i Kristiansands fjernvarmeanlegg.

Vesterveien fjernvarmesentral i Kristiansand. Foto: Jon Anders Skau

– Vårt mål er fossilfrie fjernvarmeleveranser. I september faset vi ut faset ut de siste dråpene  fossil olje i vårt anlegg i Kristiansand og erstattet med bioolje. Vi ser allerede nå at dette har gitt gledelige resultater på fornybarandelen vår,  sier Torstein Melhus, daglig leder i Agder Energi Varme.

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for den norske fjernvarmebransjen. Deres oversikt over leveranser og hvilke energikilder som er i bruk lokalt i landets fjernvarmenett ble nylig publisert på nettstedet fjernkontrollen.no. – Agder Energi Varme økte leveransen av fjernvarme fra 2015 til 2016 med 20 GWh i Kristiansand, noe som tilsvarer energiforbruket til 1200 boliger. I tillegg har fornybarandelen økt fra 97,8 prosent til 99,4 prosent, sier Melhus. Oversikten viser at den største energikilden for fjernvarme i Kristiansand er gjenvunnet varme fra industri og avfall, men at andelen bioenergi økte fra henholdsvis 0,1% til 0,4%. Samtidig sank bruken av fossil olje fra 2,1 prosent til 0,6 prosent. Økningen i bioandel og nedgang i fossil olje skyldes konvertering til bioolje i midten av 2016.

 

Redusert CO2-utslipp  i sentrum

Fjernvarmen utnytter energi som ofte ellers ville ha gått tapt, og er en klimavennlig varmekilde for bygg og tappevann.  Agder Energi Varme har de siste 15 årene erstattet mange oljefyringsanlegg i bygg i Kristiansand med fjernvarme, og dermed bidratt til å redusere CO2-utslippene i byen.

I Kristiansand benyttes spillvarme fra Xtrata og Returkraft som energikilde. For å ivareta leveringssikkerheten ved knapphet på spillvarme, eller på svært kalde vinterdager, er det behov for en reservekilde. Frem til nå har det vært fossil olje.

– Vi har en plan for å fase ut fossil olje i alle våre anlegg fremover. Men det har vært viktig å begynne med ett anlegg for å få erfaring og oversikt over hvilke investeringer som er nødvendige for å ta i bruk bioolje, sier Melhus. Han presiserer at Agder Energi Varme fortsatt vil ha fossil olje på noen tanker grunnet beredskapskrav, siden forsyningslinjene for bioolje foreløpig ikke anses robuste nok i krisesituasjoner.Fakta om Agder Energi Varme:

Agder Energi Varme har lagt til sammen rundt 70 kilometer fjernvarmerør på Sørlandet. Selskapets målsetting er å levere rundt 155 GWh i 2020, som tilsvarer energibehovet til omtrent 8000 boliger.

Agder Energi Varme leverer fjernvarme til over 170 offentlige og næringsbygg i Kristiansand. Selskapet har omkring 4000 husholdningskunder i leilighetsbygg og borettslag. Veksten i Kristiansand kommer langs den såkalte metrolinjen fra Vågsbygd-veien i vest via Vesterveien til sentrale strøk som Kvadraturen og Lund, og videre til Sørlandsparken i øst.
Agder Energi Varme har også energisentraler i Grimstad og Arendal. Selskapet forventer god vekst også i disse områdene. I Grimstad skjer er det flere spennende prosjekter og utvikling på Campusområdet og Sørlandets teknologipark. I Arendal bygger Agder Energi Varme ny kjelhall for øket bioandel og utfasing av fossil olje for å dekke dagens og fremtidig behov.