Fellesnordisk energikontor i Brussel | Agder Energi

Fellesnordisk energikontor i Brussel

Denne uka åpnet et felles nordisk energikontor i Brussel hvor Agder Energi har kontorplass sammen med blant annet Energi Norge. Målet er å øke den nordiske innflytelsen på EUs energi- og klimapolitikk.

Jan Pedersen, senior rådgiver Samfunnskontakt, er Agder Energis mann i Brussel og stortrives i nytt kontorfellesskap.

-  Det er mye mer virkningsfullt hvis flere land går sammen om å fremmeforslag til lovendring. For å få til det er  denne samlokaliseringen svært viktig, forteller Jan Pedersen, spesialrådgiver Samfunnskontakt og Agder Energis mann i Brûssel. 

Koordinering er viktig
På lik linje med alle andre land har Norge rett til å delta i ekspertgrupper og arbeidsgrupper som jobber sammen med EU kommisjonen for å utarbeide forslag til lovendringer.  Vi har sammen utviklet det nordiske kraftmarkedet og har derfor svært ofte sammenfallende posisjoner i endringsprosesser.

- Ved samlokalisering er det lettere å koordinere hvordan vi optimalt kan fremme og få gjennomslag for våre standpunkt, sier Pedersen.

Energibransjen står overfor store utfordringer som følge av stadig mer fornybar kraft inn i kraftsystemet samtidig med at kraftproduksjonen flyttes til lavere nettnivåer og forretningsmodeller digitaliseres. Alt dette fører til at lover og reguleringer som er laget for å avklare roller og ansvar i kraftsystemet for flere år siden, ikke lenger er relevant og må endres. Kraftsystemet i Europa er allerede så integrert at det vil hovedsakelig være EU som starter endringsløpet med felles innspill til medlemsland inklusiv Norge.

-   Når lovene kommer til avstemming i EU Parlamentet har ikke Norge lenger noen innflytelse. Vi deltar ikke i avstemminger, men det kan likevel være saker som vi bør søke å påvirke mens de er til behandling i Parlamentet. Da er vi helt avhengig av det nordiske samarbeidet for å få det til, forklarer Pedersen.

Mange fordeler
I tillegg til de rent faglige grunnene ser Pedersen andre, store fordeler med en slik samlokalisering  for egen del.

-  For meg som er alene på et kontor er det en stor fordel at kontoret er samlokalisert med andre selskaper og organisasjoner som jobber med det samme. Det gir muligheter for diskusjoner og avklaringer når man er i tvil og det har også betydelige sosiale fordeler, sier Pedersen, som avslutter med å si at det aldri er kjedelig å jobbe i Brussel.